TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz kararından sonra bugün de banka yöneticileriyle görüşmeyi kararlaştırdı.

İstanbul'da yapılacak toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Ayrıca Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faizlerde dikkate alınan referans oranın ilan edildiği güne dair değişikliğe gitti.

TCMB'nin, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her ayın sondan beşinci günü ilan edilen referans oran, bugünden itibaren, ilgili ayın beşinci iş gününden sonra Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olması halinde, PPK toplantısının yapıldığı tarihteki güncel verilere göre hesaplanacak.

Öte yandan, kredi kartı işlemlerindeki azami akdi ve gecikme faiz oranları, "referans oranı ilan edildiği gün" güncellenerek internet sitesinde ilan edilecek.

Editör: Grlyrtts