Ev sahipleri için artık zorunlu hale gelecek olan bu düzenlemeler, turistik amaçlı konut kiralamalarını düzenleyerek sektörde düzeni sağlamayı amaçlıyor.

Kanun, ev sahiplerine, turistik kiralama faaliyeti için alınması gereken izin belgesini zorunlu kılıyor.

Bu belge için başvuruda bulunan ev sahiplerinden, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararı ibraz etmeleri isteniyor.

Ayrıca, turistik kiralama izin belgesi alacak olanlar için belgelendirme süreci, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirlenmiş A grup seyahat acentaları aracılığıyla yapılacak.

Kanun aynı zamanda çeşitli cezai yaptırımlar içeriyor. İzin belgesi olmadan konut kiralayanlara ve belirli kurallara uymayanlara 1 milyon TL'lere kadar çıkan çeşitli idari para cezaları uygulanacak.

Bu cezalar, belirli süreler içinde izin belgesi alınmaması veya ihlallerin devam etmesi durumunda artacak.
Belirli durumları düzenleyen bu kanun, turistik konut kiralama sektöründe şeffaflığı artırmayı, ev sahiplerini korumayı ve kalite standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Editör: İrem Nur Kaya