Maltepe'de yaşayan ve hukuki destek almak isteyenler için Maltepe Avukat olarak hizmet verilmektedir.

Avukat, hukuki uyuşmazlıkların çözümü için hukuk bilgisini kullanan meslek grubudur. Avukatlar, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık ruhsatı alarak mesleğe başlarlar. Avukatlar, hukuki danışmanlık, dava takibi, icra takibi gibi çeşitli hukuki hizmetleri verirler.

Miras hukuku, bir kişinin ölümü sonrasında geride kalan mal varlığının mirasçıları arasında paylaşılması ile ilgili hukuk dalıdır. Miras hukuku, bir kişinin ölümüyle birlikte mirasçılarının hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Miras Hukukunun Temel Kavramları

Miras hukukunun temel kavramları şunlardır:

●     Mirasçı: Bir kişinin ölümüyle birlikte, onun mal varlığının bir kısmına veya tamamına hak kazanan kişidir.

●     Miras: Bir kişinin ölümüyle birlikte, geride kalan mal varlığıdır.

●     Vasiyetname: Bir kişinin, ölümü sonrasında mal varlığının nasıl paylaşılmasını istediğini yazılı olarak belirlediği belgedir.

●     Miras sözleşmesi: Miras bırakan ile bir veya birden fazla mirasçı arasında, mirasın paylaşımı konusunda yapılan sözleşmedir.

●     Mirasçılık belgesi: Bir kişinin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren belgedir.

●     Miras paylaşımı davası: Mirasçılar arasında mirasın paylaşımı konusunda anlaşmazlık olması halinde açılan davadır.

Miras Hukukunun Kapsamı

Miras hukuku, mirasçıların miras bırakanın mal varlığında sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri düzenler. Bu kapsamda, miras hukuku aşağıdaki konuları düzenler:

●     Mirasçıların kimliği: Mirasçıların kim olduğu, miras hukukunun temelini oluşturan husustur.

●     Mirasçıların hakları: Mirasçılar, miras bırakanın mal varlığında hak sahibidir. Bu hak, miras bırakanın vasiyetnamesi varsa vasiyetnameye, vasiyetname yoksa kanuna göre belirlenir.

●     Mirasçıların yükümlülükleri: Mirasçılar, miras bırakanın borçlarını ödemekle yükümlüdür.

●     Mirasın paylaşımı: Mirasçılar, miras bırakanın mal varlığını aralarında paylaşırlar.

Miras Hukuku ile İlgili Uygulamalar

Miras hukuku ile ilgili olarak, aşağıdaki uygulamalar yaygın olarak yapılmaktadır:

●     Vasiyetname düzenleme: Bir kişi, mal varlığının tamamını veya bir kısmını belirli bir kişiye veya kişilere bırakacaksa, vasiyetname düzenleyebilir.

●     Miras sözleşmesi yapma: Miras bırakan, mirasçıları ile mirasın paylaşımı konusunda sözleşme yapabilir.

●     Mirasçılık belgesi alma: Mirasçıların kim olduğunu gösteren mirasçılık belgesi, noterden alınabilir.

●     Miras paylaşımı davası açma: Mirasçılar arasında mirasın paylaşımı konusunda anlaşmazlık olması halinde, miras paylaşımı davası açılabilir.

Miras hukuku, karmaşık ve kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, miras hukuku ile ilgili işlemler yapılırken, bir avukata soru sor üzerinden danışılması tavsiye edilir.

Maltepe Avukat Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Maltepe avukat seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

●     Avukatın uzmanlık alanı önemlidir. Avukat, seçtiğiniz hukuki alanda uzman olmalıdır.

●     Avukatın deneyimi önemlidir. Tecrübeli bir avukat, hukuki süreci daha iyi yönetebilir.

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınmıştı: Ünlü sunucu Erkan Yolaç  yaşamını kaybetti! "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınmıştı: Ünlü sunucu Erkan Yolaç yaşamını kaybetti!

●     Avukatın güvenilir olması önemlidir. Avukatınıza güvenmeniz gerekir.

●     Avukatın ücretlendirme politikası şeffaf olmalıdır.

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul'da miras hukuku alanında hizmet veren bir avukat arıyorsanız, İstanbul miras  avukatı araştırması yaparak hizmet alabilirsiniz. Miras hukuku, bir kişinin ölümü sonrasında geride kalan mal varlığının mirasçıları arasında paylaşılması ile ilgili hukuk dalıdır.

Miras hukuku ile ilgili olarak, genel olarak aşağıdaki konularda hukuki hizmetler sunulur:

●     Vasiyetname düzenlemesi

●     Miras sözleşmesi hazırlanması

●     Mirasçılık belgesi alınması

●     Miras paylaşımı davası

●     Mirasın reddi

●     Mirasın tenkisi

●     Mirasın intikali

Maltepe Avukat olarak sunulan hizmetler şunlardır:

●     Hukuki danışmanlık

●     Dava takibi

●     İcra takibi

●     Arabuluculuk

Editör: Nehir Durdağı