MÜSLÜMAN BİR KADIN ve ERKEĞİN EVLENMESİ CAİZ OLANI VE OLMAYANI...

''İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitsede mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle, Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise, izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.'' (Bakara suresi; 2/ 221)  

Ebu Hureyre ra Peygamberimiz sav den şöyle rivayet ediyor:

''Bir kadın, halası ve teyzesi üzerine aynı anda nikahlanamaz'' (Buhari)

Böylelikle kimlerle evlenilip, kimlerle evlenilmeyeceği hususları da detaylı olarak şöyledir:

Geçici Evlenme Engelleri:

a) Başkasının eşi olma. Evli kadınla evlenmek haram olduğu gibi, ölüm veya boşanma iddeti bekleyen kadınla evlenmek de yasaklanmıştır.

b) İki Mahrem Kadınla Evlenme. Örneğin bir kimse eşi henüz nikahı altındayken onun kız kardeşi ile veya halasıyla evlenemez.

c) Üç Defa Boşanma. Bir erkeğin eşini üç defa boşaması onunla yeniden evlenmesi için geçici bir engel teşkil eder. Bu engel, kadının bir başkasıyla geçerli bir evlilik yaptıktan sonra ikinci kocanın boşanma veya ölümüyle boşanmış olduğu eşiyle tekrar tekrar evlenebilir. (Bakara;2/230)

MÜSLÜMAN BİR KADIN GAYRİ MÜSLİMLE EVLENEMEZ

Müslüman bir kadının müşrik ve dinsiz erkeklerle evlenemeyeceği Kur'an'ı Kerimde açık bir şekilde beyan edilmiştir.

...İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür bir erkek hoşunuza gitse de  iman eden bir köle ondan daha hayırlıdır. (Bakara, 2/221)

Günümüze kadar İslam bilginleri arasında Müslüman kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenemeyeceği konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmamış, aksine bu konuda icma olmuştur.

YORUM EKLE