Adana ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen son depremlerin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Adana'ya dikkat çekti. Açıklamalar sonrasında Adana deprem risk durumu araştırmaları hız kazandı. Adana'da meydana gelen küçük çaplı sarsıntıların büyük depremleri tetikleme durumu merak konusu olurken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, uzman isimden Adana değerlendirmesi...

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yağmurlu-Göksun-K. Maraşta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önceki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun."

"SORGUN FAYI KIRILMADI"

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'ün önceki değerlendirmeleri ise şu şekildeydi:

K.Maraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil."

ADANA KONUM BİLGİSİ

Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde, batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir.

Adana'nın yüzölçümü 13.844 km² dir ve Türkiye’nin %1.77 lik kısmına denk gelmektedir. 2019 güncel TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 83,154,997 ve Adana nüfusu 2,237,940 olmak üzere Türkiye’nin %2.69 lık kısmını kapsar ve Adana Türkiye’nin 6. kalabalık ilidir. Adana’nın nüfus yoğunluğu (km² ye düşen kişi sayısı) 161.65 kişi/km² ve bu yoğunlukla Türkiye’de 12. sırada yer almaktadır.

ADANA DEPREM TARİHİ İLE RİSK RAPORU

27 Haziran 1998 günü Adana-Abdioğlu merkezli 6.3 şiddetindeki deprem Adana ve civarının önemli deprem bölgelerinden biri olduğunu göstermiştir. Son 10-15 yılda büyük miktarda göç alan Adana ve çevresinde kontrolsuz ve alt yapıları yetersiz yeni yerleşim alanlarının oluştuğu da göz önüne alındığında, önümüzde duran tehlikeyi iyi bilmemiz ve gerekli önlemleri önceden almamız gerekmektedir. Adana ve Civarında Depremleri Oluşturan Ana Fay Zonları Adana ve civarında oluşan depremler incelendiğinde bu depremlerin üç ana fay hattında yoğunlaştığı görülmektedir.

ECEMİŞ FAY ZONU NEREDE?

Bu zon Adana’nın yaklaşık kuzeybatısında yer alan ve kuzey, kuzeydoğu-güney, güney batı doğrultusu boyunca uzanan bir koridor şeklinde uzanır. Kuzeyde Kayseri-Yahyalı’nın batısında Dündarlı Köyü’nden başlayarak kuzey, kuzeydoğugüney, güney batı doğrultusunda, güneyde MersinGülek yakınlarına kadar yaklaşık 107 km lik bir alanda izlenir. Genel doğrultusu K27D olan Ecemiş Fayı birbirine paralel ve sıçramalar yaparak devam eden birçok kırıktan meydana gelmektedir. DündarlıPozantı arasında kalan 78 km lik bölümde morfolojik olarak çok belirgindir. Ve bu bölümde fay, diri fay niteliğindedir. Buna karşılık Pozantı Gülek arasında fay küçük parçalara ayrılmakta, doğrultusundan bazı sapmalar göstererek güneye doğru belirginliğini yitirmektedir. Bu güney bölümü ise olası diri fay niteliğindedir. Bu fayın sol yönlü doğrultu atımlı olması söz konusu olmakla beraber, en son Kuvaterner hareketlerinin eğim yönü de olduğu söylenebilir.

KARAİSALI - KARSANTI FAY ZONU NEREDE?

Adana havzasının kuzeyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun güneyinde, Karaisalı ile Karsantı (Aladağ) arasında değişik boy ve doğrultularda gelişmiş olan çok sayıda kırıktan meydana gelen bir fay zonu bulunmaktadır.
Ecemiş ve Karataş-Osmaniye Fay zonları arasında yer alması,çok geniş bir alanda izlenmesi ve 20 km. ye varan uzunluğa sahip parçaların bulunması nedeni ile önemli bir fay zonu özelliği taşımaktadır. Birbirine paralel iki ana doğrultu hakimdir. Fayların kuzeydoğugüneybatı ve doğu-batı olmak üzere iki ana doğrultuda yoğunlaştığı gözlenir. Bu zondaki fayların mekanizmaları değişiklik göstermektedir. Bir kısmı sol yönlü doğrultu atımlı iken, bir bölümü sağ yönlü doğrultu atımlı faylardır.

KARATAŞ - OSMANİYE FAY ZONU NEREDE?

Adana ovasının güneydoğusunda Karataş-Osmaniye arasında genel doğrultusu kuzeydoğu-güneybatı olan, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel bir çok fay bulunmaktadır. Bir çoğu kıyıya paralel olan bu faylar belirgin morfolojik görünümleri yanında Kuvaterner yaşlı kaya birimlerini etkilemeleri nedeni ile de önemlidirler.

YUMURTALIK FAYI NEREDEN GEÇİYOR?

Yumurtalık-Karagedik arasında, 62 km uzunlukta, birbirine paralel çok sayıda paraçalardan oluşan KD-GB gidişli faylar, Yumurtalık Fayı olarak adlandırılmıştır. Yumurtalık-Ümraniye arasında, 25 km'lik bölümünde morfolojik olarak çok belirgin olan fay, kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Morfolojik verilere bağlı olarak, fayın açılma bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı faylanma karakterinde olduğunu ileri sürmektedir. Habertürk ve Deprem tarihi ve risk haritasına ilişkin bilgiler TÜBİTAK raporu ve Adana İl Afet Risk Azaltma Planı Kitapçığı'ndan alınmıştır.

Editör: İrem Nur Kaya