FİL SURESİ: ''Rabbinin fil ashabına ne ettiğini görmedin mi? O, onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve üzerlerine sürü sürü ebabil kuşları göndermedi mi? ki her biri onlara ateşte pişmiş  çamurdan taşlar atmışlardı. Allahu Teala kurt yeniği çeviri verdi.''

***

KUREYŞ  SURESİ: '' Kureyşin alışkanlıkları için, kışın Yemen'e ve yazın Şam'a göç etmeğe ülfet ettikleri için bu beytin Rabbine ibadet etsinler ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı.''

***

MAUN SURESİ: '' Dini yalanlayanı gördün mü? İşte, yetime fena muamele eden, yoksulu doyurmak için başkalarını teşvik etmeyen odur. Vay hallerine o namaz kılanlara ki, namazlarından gafildirler. Riyakarlık ederler, zekat vermeyi de men ederler.''

***

KEVSER SURESİ: '' Biz sana kevseri verdik, o halde sende Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin ta kendisidir. ''

***

KAFİRUN SURESİ: '' De ki; Ey kafirler, ben sizin yapmakta olduğunuz putlara tapmam. Sizde benim mabuduma tapanlardan değilsiniz. Ve ben sizin taptıklarınıza asla tapıcı olmadım. Siz de benim mabuduma tapıcılar dan değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.''

***

NASR SURESİ: '' Vaktaki Allahu Tealanın nusreti gelir, fetih erişir ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini görürsün. Artık tesbih et, Rabbine hamd eyle ve mağfiretini dile. Muhakkak ki Allahu Teala tövbe edenlerin tövbelerini kabul edicidir.''

***

TEBBET SURESİ: '' Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu gitti. Ona ne malı nede kazancı yaramadı. O da, gerdanında bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak karısı ile birlikte alevli bir ateşe atılacaklardır.''

***

İHLAS SURESİ: '' De ki; O Allah birdir, büyüklük onda nihayet bulmuştur, daim ve bakidir, her şeyden müstağni ve her dileğin mercidir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur.''