ÖLÇÜ ve TARTIDA DÜRÜST OLMAK...

Kur'an'ı  Kerim'de Hazreti Şuaybın peygamber olarak gönderildiği Medyen kavminin başına gelenler anlatılmaktadır.
Bu ayetlerde Medyen halkının Allah tarafından helak edilmesine neden olan davranışların, O'na ibadet etmeme, ölçü ve tartıda adaletli davranmayarak haksız kazanç elde etme ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarma olduğu  anlatılmaktadır. (Hud, 11/ 84-85)
Bütün bunlardan dolayı azaba uğrayan Medyen halkı, ticari hayatta doğru olanlar için kıyamete kadar ibret vesilesi olacaktır.
Allah'a inanmayan, ticarette doğruluktan şaşarak bozgunculuk yapan, haksızlık ve yolsuzlukların yaygınlaştığı bir toplum kendini ayakta tutan değerleri
yitireceği için her yönden zaafa uğratacak ve dağılıp yok olmaktan da kurtulamayacaktır.
Sevgili peygamberimiz (SAV) kendi ümmetinin de aynı akıbete uğramaması için tüccarlara hitaben, 
''Daha önceki toplumların helakine sebep olan iki işi; ölçü ve tartı devraldın”buyurarak ticarette dürüst olmaya işaret etmiştir.

BİR AYET:

Şayet Allah  insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı, fakat onlara belirlenmiş
bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise, herkes anlayacaktır ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir.(Fatır; 35/45)

BİR HADİS:

Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu: 
“Dünya, içerisinde ahiret azığını hazırlayıp, Rabbi Azze ve Celle’yi razı eden kimse için ne güzel bir yurt,
kendisini ahiretinden uzaklaştırıp Rabbi Azze ve Celle’nin rızasından mahrum bırakan kimse için de ne kötü bir yerdir.”
(Hakim, el-Müstedrek)

İSTİĞFAR:

Allahım, Günah işleyerek kendime çok zulmettim. Günahları Senden başka bağışlayacak kimse yoktur.
Lütfedip beni bağışla.   Bana merhamet eyle.(Buhari)

YORUM EKLE