16
Mayıs 2022
ZİNDANDAN MEHMED'E MEKTUP

Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta! Baba katiliyle baban bir safta! Bir de, geri adam, boynunda yafta... Halimi düşünüp yanma Mehmed'im! Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim! Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli, Kırmızı tuğlalar altı...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2022
HASSA ORDUSU

İslâm ve Türk devletlerinde muhafaza görevi yapan, daimî statüde, özel olarak yetiştirilmiş, çeşitli adlarla anılan askerî birliklere tarihî terminolojide genellikle 'hassa ordusu” denir. Abbâsî halifelerinin gulâmlardan meydana gelen...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2022
EYÜP SABRİ PAŞA...

Rumeli'de Yenişehir'e bağlı Ermiye köyünde doğdu. Babası Seyyid Şerifülislâm b. Hâc Ahmed'dir. Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Bahriyeye intisap ederek tersaneden yetiştiği, çeşitli kademelerde görev yaptıktan...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2022
CENNETÜL-MUALLA MEKKE...

Câhiliye devrinden bugüne kadar Mekke mezarlığı olan ve Harem-i şerif'in yaklaşık 2 km. kuzeyinde Mescid-i Cin yakında bulunan bu yer, İslâm öncesi kaynaklarda ve ilk devir İslâm tarihlerinde Hacun diye geçmektedir. Hz. Peygamber'in...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2022
CENNETÜL-BAKİYE

Medine'nin Bakī‘ veya Bakīu'l-garkad adı verilen bu mezarlığı, şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevî'nin yakınında, Kanûnî Sultan Süleyman devrinde yapılmış ve günümüzde yıkılmış olan kale duvarlarının dışında...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2022
MESCİDİ KUBA

Kuyuları ve hurma bahçeleriyle meşhur verimli bir vaha üzerinde kurulmuş olan, ve adını buradaki bir kuyudan alan Kubâ, hicret sırasında Mekke yolu üzerinde Medine'ye 6 mil mesafede bulunan bir köydü. Hicretten sonra Medine Nin gelişimine...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2022
CENGİZ HAN..

Moğolların tarih sahnesine çıkışı, Temuçin'in tüm kabileleri Moğol siyasi çatısı altında birleştirip 1206'da Cengiz Han unvanını alması ile gerçekleşti. 1206'ya kadar yaptığı mücadeleler sonucunda Merkitler'i, Naymanlar'ı,...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2022
SÖZÜN GÜCÜ...

Zamanın birinde bir kadın, gittiği her ortamda komşusunun aleyhinde konuşuyormuş. Hakkındaki konuşmalar kulağına gelen komşu, bu kadından şikayetçi olmuş. Mahkeme günü kendinde bir kusur görmeyerek hakime, sözler kimseye zarar vermez...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2022
ASHAB-I BEDİR NEDİR?

Bedir savaşına katılan sahabelere Ashabı Bedir ismi verilmiştir. Sahih kaynaklara göre sayıları 313'tür. 14 kişi savaş esnasında şehit düşmüşlerdir. Bunlardan 6 tanesi muhacir (Mekke'den Medine'ye göç edenler), 8'i de...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2022
ŞAİR KAB İBN.ZÜHEYRİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Kâ'b bin Züheyr, büyük bir şâirdi. Babası Züheyr, sayılı Arap edip ve şâirleri arasında yer alırdı. İki oğlu Kâ'b ile Büceyr'i de kendisi gibi edip ve şâir yetiştirmişti. Şâir Züheyr bin Ebî Sülmâ, Ehl-i...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2022
İSTANBUL FATİH İLÇESİNDE SANKİ YEDİM CAMİİ

Osmanlı döneminde, orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı selatin camilerini görüp imrenmiş ve kendisi de bir cami yaptırmak istemiş. Cami yaptırma niyeti kalbinde öyle güçlenmiş ki, bir tutku halini almış. Ama ne hali, ne de maddî...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2022
DAHİLEK YA RESULALLAH

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım ya Rasulallah Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Rasulallah Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Rasulallah Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah Yanar kalbe devasın sen bulunmaz bir şifasın sen Muazzam...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2022
SARI SALTIK BABA

Sarı Saltuk Baba . Balkanların Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce başlıca Balkanlarda ve civârındaki bölgelerde seyahat ederek insanlara İslâm'ı tebliğ eden Alevî-Bektâşî şeyhi ve Türkmen bir Derviştir. Birçok kaynak tarafından...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2022
GERÇEK AŞIK OLAN KİŞİ

Aşk davasın kılan kişi hiç anmaya hırs u heva Aşk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefa Gerçek aşık olan kişi anmaya dünya ahiret Aşık değildir ol kişi yürüye izzeti kova Her kim izzetten geçmedi aşıklık bühtandır ona Hergiz girdiği...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2022
HAZRETİ RABİA

Irak Basra'da büyüyen Hz. Rabia 135 tarihinde (Miladi 752) Kudüs'te vefat etmiştir. Daha çocukken anne ve babasını kaybeden Hz. Rabia, zalim biri tarafından ihtiyar bir adama para karşılığı köle olarak satılır. Bir gün Hz. Rabia'nın...

MAKALEYİ OKU