22
Oca 2020
Diyanet İşleri Başkanı’nın fetvası...

Fetva, sorulan İslâmî bir soruya yetkili bir kimsenin verdiği cevap, bir meselenin hükmünü belirten veya zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında güçlükleri çözmek için verilen kuvvetli cevap. Fetva veren kimseye müftî denir. İslâm hukuku...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2020
Diyanet İşleri Başkanı’nın fetvası...

Fetva, sorulan İslâmî bir soruya yetkili bir kimsenin verdiği cevap, bir meselenin hükmünü belirten veya zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında güçlükleri çözmek için verilen kuvvetli cevap. Fetva veren kimseye müftî denir. İslâm hukuku...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2020
Ashâbu’l-hicr

El-Hicr, Suriye ile Hicaz bölgesi arasında kalan Vâdiu'l Kurâ'yı yurt edinen Hz. Nûhun oğlu Sâm'ın neslinden geldiği söylenen Semud kavminin ülkesine verilen isimdir. Semûd kavmi, nesilleri devam etmiş olan Arab-ı Âribe'den...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
Sultan Çelebi Mehmed...

Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş gögüslü idi. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de çekerdi. Padişahlığı...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2020
Matrakçı Nasuh Efendi

Osmanlı tarihçisi ve matematikçisi. Hayatı hakkındaki bilgiler çok azdır. Nerede, hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Kendisinin bulduğu matrak oyunu sebebiyle 'Matrakçı”, bazı kaynaklarda ise; 'Silâhşor” unvanıyla anılır....

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2020
Prizrenli Suzi Çelebi

Asıl ismi Mehmet'tir, babasının adı Mahmud'tur. Prizrende 'Suzi” mahallesinde aynı adı taşıyan caminin haziresindeki mezar taşındaki yazıda ismi ' Suzi Zerrin” olarak geçmektedir. Mezar taşındaki ölüm tarihi H.931 olarak...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2020
Osman Nuri Topbaş

Osman Nuri Topbaş 1942 yılında İstanbul Erenköy'de doğdu. Merhum hayırsever Musa Topbaşın oğludur. Aile kökü Konya Kadınhanı ilçesine dayanmaktadır. Ailesi Nakşi'dir. İlköğretimini Erenköy'de Zihni Paşa ilkokulu'nda...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2020
İslamın Allah’tan korkan Genç Valisi: ATTAB B. ESİD

Görevleri, Hz. Peygamber (s.a.v.) Huneyn Seferine çıkarken 20 yaşında olmasına rağmen onu Mekke'ye vali tayin etti. Mekke'nin fethedildiği yıl hac emirliği yaptı. Mekke valiliği Hz. Ebu Bekir zamanında da devam etti. Fazilet sahibi...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2020
BAE’in Türkiye düşmanlığı...

Bir süreden beri B.Arap Emiri Muhammed İbn. Zayed el-Nahyan'ın Türkiye'ye karşı husumet içinde olduğunu açıkca görmekteyiz. Bu yezidler, Türkiye ve Türk Milletine karşı Haçlı seferi başlattığını görmekteyiz. 1961 doğumlu...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2020
Libya Türkleri; KULOĞULLARI

Son yıllarda iyice yayılan Kuloğlu tabiri; ‘'babası Anadolu Türk'ü, annesi Kuzey Afrikalı anlamındadır. Koloğlu, Kurogli, Kulugul gibi söylenişleri de olan bu kavramı kendisi de bu soyadı taşıyan ve babası Libya eski başbakanlarından...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
KADI VECÎHÜDDÎN ÖMER EFENDİ

Evliyânın büyüklerinden. Ebû Bekr'in radıyallahü anh neslindendir. Muhammed Dîneverî amcasıydı. Babası Ebû Muhammed'dir. İlk zamanlarında memleketin ileri gelen âlimlerinden olup, fetvâlar kendisine sorulurdu. Bu sırada tasavvufa...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2020
Organ bağışında bulunmak

Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, organ ve doku nakli konusunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. İlk müçtehit ve fakihler de kendi devirlerinde böyle bir mesele söz konusu olmadığı için, bu bağışın hükmüne temas etmemişlerdir....

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2020
Osmanlı şairlerinden Adile Sultan...

Osmanli kadın şairlerinden olan Adile Sultan, 1825 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Osmanlı Padişahı II. Mahmut, annesi; II. Mahmut'un eşlerinden Zernigar Sultan'dır. Sultan Abdülaziz'in de kızkardeşi olan Adile...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
Hafız Yüzbaşı Hüsnü Efendi...

Türk mûsikisi bestekârı, mevlidhan ve hânende. İstanbul Üsküdar'da doğdu. Asıl adı bazı eserlerde Hüseyin, bazılarında Mehmed olarak kaydedilir. Babası, Harem İskelesi'ndeki Tâhir Efendi Camii imamı Hâfız Mehmed Hakkı Efendi'dir....

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2020
Abdullah bin Mes’ud (r.a.)

Genç bir çobandı. Akabe bin Ebî Muît'in koyunlarını güderdi. Bir gün koyunlarının başında iken iki misafir geldi. Misafirler susadıklarını söyleyerek ondan süt rica ettiler. Genç çoban onlara şöyle cevap verdi: ‘'var,ama...

MAKALEYİ OKU