18
Tem 2019
Yakub Bin. Şeybe

Büyük hadis ve fıkıh alimlerinden. İsmi, Yakub bin Şeybe bin Salt bin Usfür olup, künyesi, Ebu Yusuf es-Sudusi'dir. Basralıdır. 798'de Basra'da doğmuştur. Bağdad'a gelerek yerleşmiş ve orada 875'de Rabi-ül-evvel ayında...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Celal Amasi..

ALI Çelebizade Ala'eddin Hasan Çelebi'nin oğlu olarak Amasya'da doğdu. Tam ismi; Mehmed Celaleddin'dir. Küçük yaşta iken yanına verildiği Tokatlıoğlu Cemaleddin Yusuf Çelebi'nin taht-ı tedrisinde dini ilimleri öğrendi....

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2019
Sultan Murad

Dördüncü Murad İstanbul'da doğdu. İyi bir tahsil gördü. Çok kuvvetli bir vücuda sahipti. 200 okkalık gürzleri rahatça kaldirabiliyordu. En kuvvetli yaylar çeker, çok uzaklara cirit atardı. Attığı oklar ile kalkanlari bile delebiliyordu....

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2019
Hacı Veyiszade Mustafa Efendi

Hacı Veyizsâde Mustafa Efendi de geçtiğimiz asırda bu güzide şehirde yetişmiş olan alimlerden ve maneviyat rehberlerinden biridir . Konya'nın manevi rehberlerinden biri olan Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, 1889 senesinde Konya'da dünyaya...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Ali Ulvi Kurucu’nun hatıralarında Mehmet Akif ve İhsan Efendi

Merhum Ali Ulvi Kurucu, Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Kahire'de bulunan Müderris İhsan Efendi, Seyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve onun oğlu şair İbrahim Sabri Bey'le çok yakın münasebetler kurmuştur. Ali Ulvi Kurucu...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2019
Kabe yanında yatan bir Peygamber hanımı ve oğlu...

Kabe'nin bir kenarını saran yarım daire şeklindeki avlu genelde birçok kişinin dikkatini çeker. Kabe'de altın oluğun altına gelen bu kısım tavaf sırasında insanların Kabe'ye yaklaşmasını engeller bir konumda olup, neden böyle...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
Feridüddin Attar...

Feridüddin hazretleri babasının attar günümüzde aktar olarak kullanılır dükkanında müşteri beklerken bir derviş çıkagelir. Kendisinden sadaka ister. Genç Feridüddin hiç oralı olmaz. Derviş ona hiç beklenmedik bir soru sorar; ‘'Acaba...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2019
Caferi Sadık

Cafer-i Sadık Hazretleri, Ehl-i Beyt'ten olup, Altın Silsile'nin dördüncüsü, 12 İmam'ın altıncısıdır. Cafer-i Sadık Hazretleri hicri 80 senesinde Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Özü-sözü doğru, son derece dürüst...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
Bir Hadis’i kudsi

Peygamber Efendimiz bir keresinde minbere çıkarken; Bir adım çıktı, 'Amin...”; bir adım daha çıktı, 'Amin...”; bir adım daha çıktı, 'Amin...” dedi. Hutbesi bittikten sonra: 'Ya Resûlallah! Minbere çıktığınız...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2019
Hakim Beğ

Gene tehir etme üç ay öteye, Bu dava dedemden kaldı hakim beğ. Otuz yıl da babam düştü ardına; Siz sağ olun, o da öldü hâkim beğ. Kırk yıl önce; yani babam ölünce, Kadılıklar hakimliğe dönünce, Mirasçılar tarla, takım bölünce,...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2019
Ahmet İzzet Paşa

Askerlik, felsefe, edebiyat, tarih, fen bilimleri gibi pek çok alanda bilgi sahibi olan Ahmet İzzet Paşa, Erkan-ı Harbiyye'yi bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Üç buçuk yıl Yemen'de kaldı; Mart 1905'te mirlivalığa...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2019
Eski belalar, neden şimdi olmuyor...

Bu ümmetin eski ümmetler gibi, toptan yok edilmemesi, değişik ağır cezalara çarptırılmamasının bir hikmeti, Son Peygamber Hz. Muhammed'in ümmeti olmasıdır. 'Sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz;...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2019
Hülagu ile Kadıhan diyaloğu

Hülagu, Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz Han'ın torunu, İlhanlı Devletinin kurucusu Mengü Kağan'ın da kardeşidir. Hülagu 1258 tarihinde Bağdat'a girerek Abbasi Halifesi Mutasım'ı keçeye sarıp Moğol atlarının ayakları...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2019
Mihrişah Valide Sultan

Mihrişah Sultan'ın oğlu, Sultan III. Selim. İyliksever ve nazik bir kişilik sahibi olan Mihrişah Valide Sultan 1745 yılında dünyaya geldi. Gürcü asıllıydı fakat doğduğu zamanki ismi bilinmemektedir. Aslen Gürcü Ortodoks bir papazın...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2019
Müstekimzade Süleyman Sadeddin...

İstanbul Atikalipaşa semtinde dünyaya geldi. Babası, Beyazıt'taki Sadrazam Seyyid Hasan Paşa Medresesi müderrislerinden Mehmed Emin Efendi'dir. Şam ve Edirne kadılıklarında bulunan dedesi Mehmed Müstakim Efendi'ye nisbetle ‘'Müstakimzade''...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2019
Şeyh İsmail Rumi...

Osmanlılar zamanında yetişen velilerden. Zamanındaki, Kadiriyye yolu büyüklerindendir. İsmi İsmail olup, Rumi nisbesiyle meşhur olmuştur. Babası, Çoban Ali isminde bir kimsedir. Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bansa köyünde dünyaya...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2019
Hatice Turhan Sultan..

TURHAN Sultan, IV. Mehmed'i dünyaya getirince haseki sultan unvanını aldı. Şehzadenin doğumu Osmanlı sülalesinin kesilme tehlikesini ortadan kaldırdığı için büyük coşkuyla kutlandı. Haseki sultanlık dönemi parlak geçmedi; oğlu IV....

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2019
Receb Enis Dede Hazretleri

Mevlevi yolunun meşhurlarından, şair ve alim bir zat olup, 1734 yılında Edirne'de vefat etmiştir. Türbesi, Edirne Mevlevihanesi yanındadır. Son asır mevlevi şeyhleri arasında en çok talebesi ve müntesipleri olan bir kimsedir. Belde halkından...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2019
Anlayana sivri sinek saz ve; Kibir

Büyüklenmek, büyüklük taslamak, ululuk iddia etmek. Kendini başkalarından yüksek görerek onları aşağılamak. Şeytan'a ait bir özellik olan kibir, onun Hz. Adem'e secde etmesini engellemişti. Cenab-ı Allah bunu Kur'ân-ı Kerim'de...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2019
Muradiye Camisi...

II.Murat yaptırmıştır. Yazıtında tarih yoktur. Vakfıyesine ve kaynaklara dayanarak, 1436'da yapıldığı sanılmaktadır. Mimarı bilinmemektedir. Yan mekanlı zaviyeli camilerin en güzel örneğidir. Ama mekan, arka iki kubbeli mekan ve son...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2019
Merkez Muslihiddin Efendi...

Osmanlı dönemi İstanbul'da bulunan büyük velilerdendir. Adı Musa olup, Merkez Muslihiddin diye meşhur oldu. Denizli ilinin Sarıhanlı köyünde 1463 yılında doğdu. 1551 yılında İstanbul'da vefat etti. Musa Efendi, küçük yaşta ilim...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2019
Kovacı dede, Şeyh Sevündük...

Büyük velilerden olan Şeyh Sevündük Hazretleri, Kovacı Dede denmekle de meşhurdur. Büyük cezbe sahibi, harikulade hal ve kerametleriyle ünlü büyük bir zattır. Anlatıldığına göre, bir gün Şeyhülislam Hamideddin b.Efdalüddin Hazretleri...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2019
Yusuf Bin Hüseyn Kırmasti

Hanefi mezhebi fıkıh alimi, Osmanlı müderris ve kadılarından. İsmi Yusuf bin Hüseyn'dir. Kırmasti nisbetiyle meşhur oldu. Bursa iline bağlı Kırmasti kasabasındandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul'da 1494 senesinde vefat...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2019
Kethüdazade Arif Efendi...

Osmanlı alimi. Mehmed Arif Efendi İstanbul'da doğdu. Büyükbabası Nizam-ı Cedid hareketinin önde gelen adamlarından, III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan'ın kethüdası, Darphane emini Yusuf Ağa, babası reisülulema Mehmed Sadık...

MAKALEYİ OKU