25
Mayıs 2019
Yetimler Allah’ın koruması altındadır

Hani, biz İsrailoğulları'ndan, ‘'Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz''...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2019
Aldattın Beni...

Evvel başta kirli dünya, Saz ile aldattı beni. Dilber geline benzeyip, Naz ile aldattı beni. Gafletle, kaynayıp taştık, Şeytan şerrine bulaştık, Hilesi çok aşka düştük, Bâz ile aldattı beni. Fayda dediler ziyanı, Gösterip nice hûbanı,...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2019
Hz. Meryem’in vefat tarihi...

Hz. Meryem (r.anha) validemizin ne kadar yaşadığı hakkında ihtilaflı da olsa bilgiler bulunmakla beraber nerede ve hangi tarihte vefat ettiği ile alakalı olarak kaynaklarda bilgi yer almamaktadır. İslami kaynakların beyanına göre, mevcut İncil'in...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2019
Anne ve baba duası...

Ana babanın duası makbuldür. Onların hayır dualarını almaya gayret edilmeli, bedduâlarından da sakınılmalıdır. Resulullah şöyle buyurmuşlardır: ‘'Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: Babanın çocuğuna duası; misafirin...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2019
Hak’tan emrolundu geldim

Hak'tan emrolundu geldim cihana Gözüm açtım mail oldum ol burca Arif oldum Hak kelamın söyledim Elif kaddim dal yazmışam ol burca Konaktan bezirgan çıka göçünce Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece Bir burç vardır cümle burçlardan yüce...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2019
İşte ölüm güvercini yaklaşıverdi

Günahkarım fakat ben, Af isterim Rabbimden. Ya da kanımı dökecek bir vuruş isterim. Kılınç ya da mızrakla deşilip çıkmış ciğerim. Ta ki beni gören samimice desin, Şu savaşçıya Allah rahmet eylesin... Ey nefis! Bakıyorum cenneti hiç...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2019
Vatanım seni...

Yürek heves eder ve coşar serim, Gönül arzu eyler, vatanım seni! Etrek, Gürgen yurdum, benim yerlerim, Gönül arzu eyler, vatanım seni! Geyikli, ceylanlı boz koçlu dağlar, Zirveden aşağı akan bulaklar, Soğuk sulu, ter çimenli avlaklar, Gönül...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2019
Ey cennet yüzlü!

Öylesine meşgulüm ki seninle, Hatırlamıyorum kendimi bile. Kapayamam gözümü seni görünce, Üstüme gelen bir ok görsem bile. Sevgili; Beni görür görmez mumu söndürdün, neden.. Dedim ki; Güneş doğdu sandım. Yanağının tüyleri ab-ı...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2019
Peygamberimizin şairi, Hassan Bin Sabit

Ashab-ı kiramdan meşhûr şâir. Ensârdandır. Künyesi, Ebû Velîd'dir. Ebû Abdurrahmân ve Ebû Hüsâm da denilmiştir. Lakabı, Şâir-i Resûlullahdır. Soyu, Benî Neccâr kabilesinden Hazrec kabilesine, bunlardan da Kahtan kabilesine ulaşır...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2019
Ebu Şeybe elHudri Hazretleri

Ebu Şeybe el-Hudri, hudri hazretleri, sahabeyi kram, hazreti halime, hazreti hudri, ebu şeybe,toklu dede haziresi.. İstanbul'un manevi sultanlarından Ebu Şeybe el-Hudri (r.a.) Hazretleri sahabe-i kiramdandır. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) süt...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2019
Gülnuş Emetullah Sultan

Osmanlı Padişahı IV. Mehmed'in zevcesi, II. Mustafa ve III. Ahmed'in annesi. Venedikli Verzizzi ailesinden olup 1640'lı yıllarda Girit'te doğduğu sanılmaktadır. Rabia Emetullah Gülnuş ve Emetullah Gülnuş adlarıyla da anılır....

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2019
Abdülhamid Han Hazretlerinin duası

‘'Helal etmiyorum!''... ‘'Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar; hanumanımı, hanedanımı söndürseler,...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2019
Mevlana ve nefs eğitimi...

Mevlana'ya göre hayatın manası aşkla anlaşılır. Aşk da marifetle gerçekleşir. Ancak aşk ile marifet bileşik kaplar gibi birlikte yükselirler. Marifet arttıkça aşk artar, aşk yükseldikçe de marifet yükselir. Özellikle de oruç ibadetinin...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2019
Ahmed Amiş Efendi...

Fatih Sultan Mehmed Han türbedarlarından ve Şa'baniyye tarikatının son devir şeyhlerindendir. Adı Ahmed Amiş olup, Türbedar veya Türbedar Ahmed Efendi adları ile de tanınır. 1807 yılında Tuna vilayetine bağlı Tırnova'da dünyaya...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2019
Kıbrıs’ın manevi sultanı Hala Sultan

Kıbrıs'ın Müslümanlar için maddi olduğu kadar manevi yönden de büyük bir önemi vardır. Peygamber Efendimiz'in Hala Sultan denilen Ümmü Hiram ile bir konuşması ve devam ede gelen hadiseler manzumesi sonucunda Müslümanlar için manevi...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2019
Boşama mehri

Mehir, evlenirken erkeğin karısına vermesi gereken maddi bir meblağdır. Bu, para, altın, gümüş, ziynet eşyası, ev, tarla, dükkan, mal, mülk vb. olabilir. Aslolan mehrin nikah esnasında peşin verilmesi iken, kadın kabul ederse mehrinin tamamını...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2019
Hz. Ebu Bekr’in Helal Lokma Hassasiyeti...

Hazreti Ebubekir'in helal lokma hassasiyetini anlatan kıssa şöyledir. Ebubekir Sıddik'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını ona verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle, kazandığı bir şeyi getirdi. Hazret-i...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2019
Allah’tan ümidinizi kesmeyin...

Cenab-ı Hak buyuruyor: De ki; 'Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 53)...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2019
Mevlana ve oruç

Mevlana Celaleddin'in eserlerinde bütün ibadetlere, bilhassa namaza, özellikle de oruca geniş yer verdiği görülür. Ona göre oruç, ibadetlerin en büyüğü sayılır. Mevlana'ya göre oruç, nefsi yenmek için en önemli silahtır ve nefsi...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2019
Oruç size farz kılındı...

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara; 183) Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2019
Zekai Mustafa Efendi Hazretleri

Halvetiyye-Şa'baniyye tarikatı büyüklerinden bir zat olup, Üsküdar muhafızı beylerbeylerinden, Bursa Yenişehir'den İbrahim Bey'in oğludur. Simavlı Şeyh Hasan Efendi'den tarikatını tamamlamıştır. İstanbul Topkapı civarında...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2019
Turşucu zade Ahmed Muhtar Efendi...

Son devir Osmanlı alimlerinden. Yüzonikinci Osmanlı şeyhülislamıdır. İsmi Ahmed Muhtar olup, Safranbolulu Behaüddin Efendi'nin torununun oğlu, Hacı Muhtar Efendi'nin torunu, Turşucular kethüdası İbrahim Ağa'nın oğludur. Turşucu-zâde...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2019
Elveda diyemedik

Yıldızsız bir geceydi Bir dağ çiçeği gibi şimdiden hasretteydim sürgündüm çok uzaklardaydım, Ve gözlerindi sürgün sebebim.. Çok çabuk çekildin hayatımdan Kaderle el eleydin, Bense kederle sarhoş... Yarım kalmıştı hikayemiz Göçmen...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Ey gönül

Vardığın dergahta post ol, büyürsün Gördüğün garibe dost ol, büyürsün Meclise devam et, el sürme mey'e Girdiğin sohbette mest ol, büyürsün. Fetva Türküler var başı belden aşağı Çalmıyan radyonun pili cennetlik. Kafir meyve...

MAKALEYİ OKU