18
Kas 2019
ENDERUN MEKTEBİ

Sistem kuranları yetiştiren devlet müessesesi; Enderûn ocağı. Devlet; belirli bir toprak parçası üzerinde hâkimiyet kurup belirli kurallara göre yönetilen sistemli bir yapıdır. Birincisi askerî güce, ikincisi hukukî düzenlemelere, üçüncüsü...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2019
Düşman’ın kimdir?

Düşman iki türlüdür. Biri samîmîdir. Açıktan saldırır. Küfredecekse, herkese duyura duyura eder. Onu bilirsin. Maskesizdir. Merttir. Zâlimliğinde mâhirdir. Ona göre tedbirini alırsın. Diğer düşman ise, gizliden saldırır, bala zehir...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2019
İBN. ARAFE...

Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Arafe el-Vergammî et-Tûnisî.. Mâlikî fakihi. 15 Ekim 1316 tarihinde Tunus şehrinde doğdu. Araplaşmış Berberî kabilesi Vergamme'ye mensuptur. İlk eğitimini babasından ve Ebû Abdullah Muhammed...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2019
Zamanın Ebu Hanifesi: Molla Hüsrev

Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve üçüncü Osmanlı şeyhülislâmı. İsmi, Muhammed bin Feramuz Feramerz bin Ali er-Rûmî'dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde doğdu. Babası, bir Fransız subayı iken müslüman olmuştur. Kızını...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2019
Efendimizin kokusunu silmeyen kent: Medine

Medine-i Münevvere mübarek bir beldedir... Efsunludur... Sükût eder ama bağrı yanıktır. Bazen sesiyle vuku bulur, kimseler duymaz; Bazense hüzünlüdür gözyaşı akmaz. İçi içini yer. Taa ki semayı inleten bir ezan-ı Muhammediye gönüllerde...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
Helvai Yakub Baba (k.s.)..

Halk arasında Helvacı Baba 1510- 1589 diye anılan Şeyh Yakub Efendi; 1510 yılında Silifke'de doğmuştur. Melami Şeyhi Pir Ali Aksarayi hazretlerinin halifelerindedir. Pir Ali Aksarayi hazretlerine intisabı ‘'Lemazat-ı Hulviyye'de''...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2019
Medrese eğitimi

Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı en önemli kurum medreseydi. Sözlük anlamı 'ders okunan, ders verilen yer” olan medreseler hariç, dâhil ve sahn olmak üzere üç bölümden meydana gelirdi. Sıbyan...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2019
Âşk ile başlarken

‘'Benim ol aşk bahrisi denizler hayran bana Derya benim katremdir denizler umman bana Aşk dilin bilmeyen ya delidir ya dehri Ben kuşdilin bilirim söyler Süleyman bana'' Aşkın adı, adına âlemlerin yaratıldığı âşık olunasıya...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2019
Süleyman Çelebi...

Meşhûr Türkçe 'Mevlid” kasîdesinin yazarı. Bursa'da doğdu. Kaynaklarda Süleymân Çelebi'nin doğum târihine dâir bir kayda tesâdüf edilmedi. Ancak, Süleymân Çelebi'nin Mevlid'i 60 yaşında yazdığı ve eserin 1409...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2019
Gönül Kâbesini yıkma

Fahr-i Kâinât Efendimiz, bir tavaf esnâsında Kâbe'ye hitâben şöyle buyurmuştur; ‘'Ey Kâbe! Sen ne kadar güzelsin ve kokun da ne güzel! Sen ne yücesin, senin hürmetin de ne büyük! Ama bu canı bu tende tutan Allâh'a yemin...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2019
Seyyid Mehmed Emin Efendi

Osmanlı şeyhülislâmı. I. Ahmed döneminde Halep kadısı olan ve Kara Sun'î lakabıyla tanınan Sun'ullah Efendi'nin oğludur. Annesi tarafından Emîr Sultan'ın torunlarından olduğu kaydedilir; seyyid unvanı ile anılması da...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2019
Orhan Gâzi’nin hanımları ve çocukları

Nilüfer Hatun; ‘'Yarhisar Tekfurunun kızıdır.'' Asıl adı; ‘'Holifira'' diye bilinir. Bizim çalışmamızda Lotus hanım ismi de kullanılmıştır. Ancak mühim olan; her iki ismin Nilüfer Hatun'a aid olmasıdır....

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2019
Karaman Destanı...

Bazı eller vardır, tambura rebap Bazı eller vardır kestane kebap Bazı eller vardır mihrabı harap Avşar'ım, Salgur'um, Kayı'm Karaman Atlasta bir nokta değil Karaman Gelen Emre'm Yunus eğil Karaman Coşkun sular gibi çağıl...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2019
Türkler size saldırmadan siz sakın Türklere saldırmayın...

Türkler İslâm'ın zuhurundan dört asır sonra Müslüman oldular. O zamana kadar İslâm fetihleri kuzeyde Hazar Denizine batıda Mısır'a, güneyde Yemen'e, doğuda Hindistan sınırlarına kadar yayılmıştı. İslâm ordusu hemen hemen...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2019
Halifelik...

Sahâbîden İrbâd b. Sâriye'nin (r.a.) rivayet ettiği, Peygamber Efendimiz'in kendisinden sonra yaşayacaklara hitaben söylediği, ‘'Herhangi bir ihtilâfla karşılaştığınızda size düşen görev, benim sünnetime ve hulefâ-yi...

MAKALEYİ OKU