04
Ara 2021
CELULA SAVAŞI....

Hz. Ömer devrinde Irak'ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi. Bağdat'ın bir nahiyesi olan Celûlâ Dicle nehrinin doğu tarafında aynı adı taşıyan ırmağın kenarında, Sevâd ile İran arasında ve Horasan...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2021
NASIL SABAHLADIN?

Hz. Enes İbn. Malik anlatıyor: Allah Resulü sav bir seferinde huzuruna giren Muaz Rd na sordu. ''Ey Muaz, dün gece nasıl sabahladın, diye sordular. Onun; Allah'a iman ettiğim halde sabahladım, demesi üzerine; Her sözün bir hakkı...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2021
SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

Gelin gülle başlayalım atalara uyarak Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine Bir anda yükselen bir bülbül sesi -Erken erken karlar ortasında Güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta- Bana geri getirir eski günleri... Paslanmış demir...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2021
DÜNYA ONLARA , AHİRET BİZE...

Rivayete göre  Resulallah, tabanı şeritlerle örülmüş bir sedir uyumakta iken Ömer İbn. Hattab ra yanına gelmişti. Ömer oturdu; şeritlerin Resulallah' In mübarek beninin yanında izler bırakmış olduğunu görünce gözlerinden yaşlar...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2021
ŞEHRİN KALBİ MESCİD-İ NEBEVİ...

Resulullah sav, Medine'ye girdiğinde  ilk yaptığı şey bizzat temel kazarak, taş çekerek şehrin merkezinde bir mescit inşa etmek olmuş, böylelikle Yesrip Medine'ye dönüşmüştür. Arapça'da şehir anlamına gelen Medine'yi...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2021
ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ.....

Zekatın verilemeyeceği bazı kimseler bulunmaktadır.. Hanefi mezhebine göre aşağıda sayılanlara zekat ve fitre verilmez. a. Ana, baba, büyükane ve büyükbabalara, (USUL) b.Oğul, oğlun çocukları, kızı, kızın çocukları ve bunlardan...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2021
HAZRETİ MUSA'NIN DUASI...

Dua, dini alanda özel bilgilerle donatılmış olarak gönderilen peygamberlerin hayatında ayrı bir yere sahiptir. Onlar, hem kendilerini güven içinde hissettikleri dönemde hemde başlarına gelen sıkıntı ve zorluk anlarında kısacası, yaşantılarının...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
SÜSLÜ EVLER ve MAHREMİYET...

Ebu Abdurrahman es-Sülemi ra anlatıyor: Selmanı Farisi ra Yemen'deki Kinde kabilesinden bir kadınla evlenmiş ve orada kadının evinde gerdeğe girmişti. Gerdeğe gireceği gece arkadaşları Hz. Selman ila birlikte hanımının evine kadar...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2021
KILINMAKTA OLAN NAMAZ TAMAMLANMADAN ÖNCE VAKİT ÇIKARSA BU NAMAZ BOZULUR MU?

CEVAP:  Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda alimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise, güneş doğarken namaz kılmayı yasaklayan hadislere dayanan İmam Ebu Hanife,...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2021
UZUN EMELLİ VE KISA EMELLİ OLMAMALIDIR...

Ömür bu kadar kısayken emelleri uzatıp, amelleri ise kısaltmak ne yaman şeydşr. Dünya işlerinin kasveti halkın kalplerini kapamış ve gaflet uykusu gözlerini dikip bağlamış, olduğundan bakıp ibret almaktan kalmış oldukları halde, Cenabı...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2021
ŞEYH SADİ ŞİRAZİ ''GÜLİSTAN''

Genç bir sarhoş bir yolun kenarında yatıyordu. Kendine malik değildi, bir düziye ibadetle meşgul bir adam oradan geçti ve ona fena gözle baktı. Sarhoş genç başını kaldırıp şu ayeti okudu; '' Allah'ın yarattığı kullar uygunsuz...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2021
DOĞRU OL YANLIŞ YOLA GİTME...

Allah daima üzerine rahmet yağmuru yağdırır ! Babam zamanından hatırımdadır.Henüz küçüktüm. Rahmetli, bana bir yazı tahtası bir deffter ve birde altın yüzük almıştı. Ancak nerense bir müşteri peyda olmuş ve elime bir kaç hurma verip,...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2021
DUANIZ DA OLMASAYDI...

Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden gayri hak mabud yoktur. Ben ancak Sana tevekkül eyledim. Sen, arşı azimim rabbi sin.  Senin dilediğin olur, dilemediği olmaz. Günahlardan isyan ve nisyan lardan çekinmeye taat ve ibadete yönelmek,...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2021
MÜSLÜMAN KADIN GAYRİMÜSLİM BİR ERKEKLE EVLENEBİLİR Mİ?....

Müslüman bir kadının müşrik ve dinsiz erkeklerle  evlenemeyeceği Kur'anı Kerimde açık bir şekilde vurgulanmıştır. İman etmedikleri sadece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2021
GIYBET ve BAŞKALARININ AYIBINI ARAŞTIRMAK ...

Çok genç, çok akıllı ve irfan sahibi bir vaiz vardı. Güzel siması sanki içinin aynası idi. Her yerde ahlakının temizliği, dürüstlüğü ve zühdü takva ile anılırdı. Gayet güzel vaaz ederdi. Ne var ki, lügat ve lisan bilgisi son derece...

MAKALEYİ OKU