20
Nis 2021
ALLAH RESULÜNÜN DÜNYA MALINA KARŞI TUTUMU

Peygamber Efendimiz sav dünya malını, gönülden bağlanacak maddi bir varlık ve kendisyle kıymet kazanılacak bir değer değil, ihtiyaç için kullanılacak bir eşya olarak görüyordu.  Dünya malına aşırı değer verenleri şöyle uyarmıştı:...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2021
GERÇEKTEN ALLAH'I SEVİYOR MUYUZ?...

Her şeyden önce sevgi, Yüce Rabbimizin gönüllerde var ettiği ilahi bir duygudur. Hayatımız bu duygu ile anlam bulur. Sevginin en üstün ve değerli olanı şüphesiz ki, Allah sevgisidir. Müminler Allah'ın muhabbetini her şeyin üstünde...

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2021
BERZAH ALEMİ...

BERZAH; Sözlükte;  'iki şey arasındaki engel” mânasına gelen berzah kelimesi, eski bir coğrafî terim olarak 'bir kara parçasının iki deniz arasında kalan dar kısmı kıstak” anlamında da kullanılmıştır. Dinî terim olarak...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2021
MÜSLÜMANLARIN DOKUNULMAZ HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEK...

KUR'AN'I KERİM'DE; Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse bu, Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. (Hac suresi;22/ 30). Artık kim Allah'ın şeriatini tazim ederse, şüphe yok ki bu...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2021
HAZRETİ OSMAN’IN (RA) HİLAFETİ...

Hz. Osman (RA) 47 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. Babası Affan bin. el-As, annesinin adı Erva'dır. Hz. Ebu Bekr'in (RA) delaleti ile Müslüman oldu. Özellikle hayâsı ile şöhret bulmuştur. Çok utangaçtı. Bir özelliği de cömertliğidir....

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2021
İLAHIYAT FAKÜLTESİ HOCALARIMIZDAN MERHUM DR. OSMAN ZEKİ SOYYİĞİDİN GURBET ŞİİRİ..

Melez kollarını sardın belime Paslı kelepçeni vurdun elime Çapraz makasını serdin dilime Bu defa canıma tak dedin, gurbet! Yolların dikenli bir uçtan... uca Serptin küllerimi avuç avuca Gözlerim dolup da sarhoş olunca Soydun ayağımı, çık...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2021
İNSANLARIN MAYASI İYİLİKTİR...

İnsana iyilik yapmak yakışır. Çünkü ruhumuz iyilikten beslenir. Bu dünyada, daha çok iyilikte  daha çok iyilikte bulunmak tan ve sevap defterlerimizi halis iyiliklerle doldurmaktan başka ne amacım olabilir?  Rabbimizin emirlerine uyup...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2021
MAHŞER GÜNÜ...

Mahşer, insanların öldükten sonra tekrar dirilerek toplanacağı yerdir. Kabirlerinden kalkacak olan insanların mahşer yerine gelmeleri kolay olmayacaktır. Dünyadaki ibadet ve iyiliklerine göre bir kısmı en süratli bir şekilde mahşer yerine...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2021
RAMAZAN OKULU ve AİLE...

Ramazan okulu; orucu, itikafı, mukabelesi, teravihi, sadaka' i  fıtrı ve itikafı ile insanın zaman tasavvurunu  değiştirir ve şekillendirir. Sabah namazına zorlanana, gece uyanmayı; Kur'an'ı Kerimi düzenli okumaya vakit...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2021
İSAR; BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK...

Ensarın örnek kişiliğinden söz edilen Haşr suresi 9. ayette; ''ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler'', buyrulmuştur. İslam alimleri bu ayetten, cömertlik erdeminin özel bir türü olarak, ''Başkasını...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2021
RAMAZAN AYINA GİRERKEN...

Allah Resulü Ramazanın gelişini sevinçle karşılar, ashabına bu ayın bereketini müjdeledi. Bir aylık zaman diliminin on bir ayın başına sultan olması,  Kadir  gecesinin bin aydan daha çok hayır ve kazancı kulun önüne sermesi, ...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2021
MİRACİYE...

Miraç, '' çıkılacak yer, göğe yükselme, merdiven'' anlamına gelmektedir. Edebiyatımızda dini türler arasında yer  alan ve yalnızca Miraç gecesini ve Peygamberimizin sav Miraç mucizesini konu alan eserlere ''...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2021
HAK DOSTLARINDAN YUNUS EMRE...

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Allah ile olan kişi İhsân olur onun işi Neylerler gayrı teşvişi Allah sevgisi var iken Cenâb-ı Hakk'ı gerçekten seven bir mü'min, her nerede olursa olsun, dâimâ Allah ile beraberlik maiyyet şuuru içinde...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2021
HAZRETİ ÜMAME BİNTİ EBİL AS RA...

Mekke'de doğdu. Annesi Resûlullah'ın kızı Zeyneb, babası Hz. Hatice'nin kız kardeşi Hâle'nin oğlu Ebü'l-Âs b. Rebî‘dir. Zeyneb, kocası Ebü'l-Âs'ın İslâm'a girmemesi yüzünden Medine'ye hicret...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2021
FATİHA SURESİNİN AZAMETİ...

Kur'an'ı Kerimin Fihristi, mukaddimesidir. Kur'an'ın önsözü olan Fatiha suresi, Mekki suredir. Kur'an'ın hülasasını bünyesinde barındırır. Ümmül-Kur'an, sure-i Hamd, Suresi-şifa gibi isimlerle anılır. Mekke'de...

MAKALEYİ OKU