17
Oca 2021
BUGÜNLERDE ÇOK MUHTAÇ OLDUĞUMUZ DUADIR

Bizler de Hz. Ali Efendimizin duasını yapalım... Hz. Ali'nin Duası: Ey ihsanı bol Allah'ım! Sana hamd ederim. Ey yegâne Ma'bud! Senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2021
AİLEMİZİN HAYATINDA ŞİDDET OLMAMALIDIR

Aile içi şiddet...  Aslında Şiddet kesinlikle aileyle beraber anılmaması gereken bir kelime değil mi? Çünkü biz Kur'an'ın ifadesiyle, birbirimizle huzur bulalım, eşlerimiz elbisemiz olsun, bizi iyiliğe yöneltsin, kötülükten...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2021
EY GÖNÜL, DÜNYA FANİDİR ALDANMA...

Dünya ve içindeki her şey gelip geçicidir, her şeyin bir sonu vardır. Dünyadaki bu vazgeçilmez kanuna, her canlı gibi Ademoğlu da tabidir.  Öyle ki insan, anne karnındaki halinden başlayarak ihtiyarlığına kadar, hayatı boyunca geçirdiği...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2021
RÜŞVET HAKKINDA...

Adalet tevzi edene rüşvet, içki kullanana içkiden daha çok tesir eder Daha çok sarhoş yapar. Rüşvete alışan kimse, rüşvet gelince içki içmiş gibi şen şatır, gelmediği vakit de tembellik ,uyuşuk ve öfkeli olur. Rüşvet yiyenler, sanki,...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2021
ÖLÇÜ ve TARTIDA DÜRÜST OLMAK...

Kur'an'ı  Kerim'de Hazreti Şuaybın peygamber olarak gönderildiği Medyen kavminin başına gelenler anlatılmaktadır. Bu ayetlerde Medyen halkının Allah tarafından helak edilmesine neden olan davranışların, O'na ibadet...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2021
MÜSLÜMAN HER TÜRLÜ ZORLUKLARA HAZIR OLMALI

İnsan, yaratılışı gereği sevinci, hüznü, neşeyi, kederi birlikte yaşayan bir varlıktır. Hayatı boyunca sevincine vesile olan olayla karşılaştığı gibi üzülmesine yol açacak olaylara da yüz yüze kalır. İşte böyle durumlarda insan,...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
ANNEMİZ ZEYNEB, BİNT HUZEYME...

Hind bint Avf' in kızı olan Zeyneb bint Huzeyme,  Hz. Peygamberin mümin kız kardeşler dediği dokuz kardeşten biriydi. Hicretin üçüncü senesinde Resulullah sav ile evlenerek '' müminlerin anneleri'' arasına girme...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2021
HER ZAMAN ALDATAN ALDANIR

Doğruluk ve dürüstlük temiz fıtratın gereğidir. Eğrilik, aldatma ve kandırma ise karakter bozukluğudur. Öze aykırılıktır.  Ashabı kiramdan Berra RA, 'Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2021
GERÇEK MÜFLİS KİMDİR?

Peygamber Efendimiz (SAV)  bir gün ashabı ile birlikte iken 'Müflis kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Ashabdan söz alan biri 'Bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir.” cevabını verdi.  Bu cevap üzerine Resulullah...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2021
CENNETLE MÜJDELENEN SAHABİ; TALHA İBN: UBEYDULLAH RA:

600 yılında doğmuş olan Talha, İslam öncesi Mekkenin önemli tüccarlarından sayılmıştır. Ticaret için bulunduğu Busrada  karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammedin peygamberliğini öğrenince hemen Mekke'ye dönmüş ve Hz....

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2021
SİVRİ SİNEĞİN SÜLEYMAN AS'DAN HAKKINI İSTEMESİ

Bir sivrisinek, çayırlıktan çimenlikten gelip Süleyman'ın huzuruna çıkarak hakkını istedi de dedi ki: ''Ey Süleyman, şeytanlar, insanoğulları ve periler arasında adaleti saydın; Kuş da senin adaletine sığınmış,...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2021
ŞEREFİNİ KENDİN KAZANMALISIN...

Babadan intikal eden şöhrete kanaat etme. O şeref ve şöhret senin geçmişine aittir. Ecdadından miras aldığın şeref ve şöhrete sen de yeni ve meşru şöhretler ilave et. Böyle yapmakla bihakkın şerif olursun. Kendine ait olan şerefe itimadın...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2021
AYETÜ'L_KÜRSİ....

Bakara suresinin 255. ayeti olan '' Ayetel-Kürsi'' adını içinde geçen '' Kürsü'' kelimesinden almıştır. Kürsü, mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk manalarına gelmekte olup hiçbir  ilminin...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2021
ADALET OLMAYAN MEMLEKET...

Ey insanoğlu ! Dikkat et, sana uğursuz memleketi haber vereceğim. altıeceğim. O memleket  zalim bir idarecinin idaresi altında bulunan memlekettir. Oyle bir zalim idareci ki,onun memleket halkı üzerindeki zulmü, halkını at tırnaklarından...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2021
MES'UD OLMANIN YOLU...

Camiye giderkenki yürüyüşlerin en güzeli, en mütevazi ve en vakarlısı olsun. Namaz içindeki Allah'tan haşyetin ise, daha fazla olsun. Alemlerin yaratanı olan Hakk'ı  Azim'in azametini hatırından çıkarma. O'nu...

MAKALEYİ OKU