Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, karşılıksız çeklerin defterindeki her bir çek yaprağı için bankaların ödeyeceği miktar artık 9 bin 270 lira olacak. Daha önce belirlenen miktar 6 bin lira seviyesindeydi. Bu değişiklikle birlikte bankalar, her çek  için daha yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalacak.

Resmi Gazete’de yapılan açıklamada belirtilen düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarih ve geçerlilik süreleri ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre; Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapıldı. İlgili Tebliğin maddeleri, “altıbin Türk Lirası” ifadesi “dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirildi. Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde de “altıbin Türk Lirası” ifadesi “sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası” 
 

Editör: Nehir Durdağı