RİYAKARLARDAN SAKIN

Nice dua ve gözyaşları vardır ki  gösteriş ve desinler içindir.
Dikkatli ol, her gözyaşı dökerek dua eden seni aldatmasın. Demircinin gece gideceğini duymak seni aldatmasın!
Dini selametine inanacağım sağlam mümin, Allah'tan hakkıyla korkan muttaki şimdi kaç kişi kaldı?
Bilmelisin ki gördüğün ve duyduğun şeylerin ekserisinin dışı yıldızlı ve güzel, içi ve içyüzü karanlık ve çirkindir.
Gördüğün şeylerin şerrinden Allah'a sığın.
Çünkü dünya her geçen gün biraz daha gerilemekte iyi ve fazilet sahibi insanlar da her gün biraz daha azalmaktadır. (Şeyh Sadi Şirazi)
*
BİR KUMANDANA NASİHAT:

Ey birçok birliklere emreden kumandan! 
Birliklerinin parlak zaferleri seni mağrur etmesin. Onların senin emrinde muntazır olmaları, önünden ve arkasından muntazam kıyafetli süvarilerinin süratle geçmeleri, emrindekilerin korkudan, yanında bulundukları zaman titremeleri, emrine karşı gösterdikleri itaat ve bir işin derhal olmasını istediğinde o işin en kısa zamanda ve mutlaka husule gelişindeki becerikli idaren seni kibt-ü gurura sevk etmesin.
Ve senin büyük işler başarmaktaki müstakil davranışın, muazzam ve zaferlerin yine seni gururlu yapmasın.
Unutma! Senin fevkinde öyle muazzam bir saltanat sahibi vardır ki mevcut iktidar ve azametin, O'nun iktidar ve azametinin yanında bir hiçtir.
Emir ve yasakların Onunkinin yanında hiç kalır.
Sen de en az hizmetinde olanların senden çekindikleri gibi, O’nun yüce katında yüzünü yerlere sürmelisin. Tezellül ve tevazu göstermelisin.
Allah'ın azameti karşısında kibrini kırarak kendi iradenin pek cılız bir irade olduğunu, O'nun külli iradesi karşısında bir şeye yaramadığını ancak, O'nun dilediğinin vücut  bulduğunu bilmelisin. (Gülistan)

YORUM EKLE