Koronavirüse kaç doktor yakalandı? Sağlık Bakanlığı'na 19 kritik soru

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüsteki son durumun açık bir şekilde paylaşılmasını istedi ve 19 soru yöneltti

Koronavirüse kaç doktor yakalandı? Sağlık Bakanlığı'na 19 kritik soru

Koronavirüs dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gece çıkıp açıklamalarda bulunuyor. 

Ancak bazı sorular havada kalıyor.

Türk Tabipleri Birligi (TTB) bu nedenle Sağlık Bakanlığı'na 19 soru yöneltti. Sorular şöyle:

1- DAĞILIM NASIL: Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?

2- HANGİ ÜLKELERDEN GELDİ: Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

3- KAÇ MERKEZDE TEST YAPILIYOR: Bugün itibarıyla ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır?


4- GÜNLERE GÖRE KAÇ TEST YAPILDI: Bugüne kadar (günlere göre) her bir tanı/tarama testinden toplam kaç adet yapılmıştır? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır?

5- İLK TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR: Günlere göre her bir tanı/tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?

6- KAÇ TİP TEST VAR: Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?

7- BAŞVURU SONUÇ SÜRESİ: Hastaların başvurusu ile testlerin sonuçlanması arasındaki süre nasıldır?

8-BULGULARIN DAĞILIMI: Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, vb) dağılımı nasıldır?

9- TOMOGRAFİ BULGULARI: Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?

10- KAÇ KİŞİYE GÖRÜNTÜLEME YAPILDI: Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır? Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?

11- GÖRÜNTÜLEME İLE TANI DOĞRULAMA SÜRESİ: Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır?

12- HASTANE SAYISI: Bugün itibarıyla illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?

13- HANGİ İLAÇLAR KULLANILDI: Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir?

14- OLASI İLAÇLARIN SAYISI: Tedavide kullanılması olası ilaçların yurt çapında miktarı ve illere göre sayısı nedir?

15- İLAÇ SAYISI YETERLİ Mİ: Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir? Bu ilaçların hastaneler bazında dağıtımı yeterli düzeyde organize edilebilmekte midir? Hastanelerin ne kadarında ilaçlar yeterli düzeyde sağlanabilmekte, ne kadarında ilaç eksikliği yaşanmaktadır?

16- YOĞUN BAKIM VE VENTİLATÖR SAYISI: Hasta sayısındaki logaritmik artışın diğer ülkelere göre daha keskin olduğu dikkate alındığında: Yurt çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?

17- TANISI DOĞRULANMIŞ SAĞLIK PERSONELİ: Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastame) ve il dağılımı nedir?

18- KAÇ SAĞLIK ÇALIŞANINA TEST YAPILDI: SARS-CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?

19- ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE DAĞITIM YAPILIYOR MU: Hekimlerden birliğimize kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yoğun yakınmalar gelmektedir. Sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığından korunamaması ileride salgınla mücadeleyi aksatabilecek risk etkenlerinin başında yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarının yeterli koruyucu ekipman sağlamadan sağlık çalışanlarını COVID-19 şüphesi/kanıtı bulunan hastalara hizmet vermeye zorlamaması ve sağlık kuruluşlarındaki koruyucu donanım eksikliklerinin bir an önce giderilmesi en öncelikli taleplerimizdendir. Bu nedenlerle: Kişisel koruyucu malzeme stoğumuz ve üretim kapasitemiz öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir? Bakanlığınıza bağlı hastaneler dışında üniversite hastanelerine de dağıtım yapılmakta mıdır?
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER