Depremzedelere yardım amacılma yapılan kampanyada şirketler adına yapılan bağışların vergiden düşürüldüğü iddiası üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir.

Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir.

Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse;100.000TL kazancı olan bir kurum 20.000TL AFAD’a Bağış yaptığında kazancından 20.000TL’yi indirecektir. Kalan 80.000TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000TL’dir."

Editör: Grlyrtts