ANKARA (AA) - Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli "ticaret müfettiş yardımcısı" kadrosuna, İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 50 alım yapılması amacıyla giriş sınavları gerçekleştirilecek.

Sınavlar için başvurular, 25 Nisan-13 Mayıs döneminde Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Sınavlar önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı şekilde Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü İç Ticaret Grup Başkanlığı için 25 ve 26 Haziran, Gümrük Grup Başkanlığı için 2 ve 3 Temmuz'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Sınav yeri, tarihleri veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Ticaret Bakanlığının internet adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

Giriş sınavını kazananların isimleri de bu siteden duyurulacak. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alandan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler de yazılı sınav sonucu tebligatında yer alacak. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

Başkanlık, sınavlarda başarılı aday sayısı, ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde, duyuruda ilan edilenden daha az ticaret müfettiş yardımcısı alabilecek.

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlığın internet sayfasından ya da adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilecek.