Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye raporuna ilişkin, "AB'yi diğer alanlarla birlikte Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini hakkaniyetli ve ön yargısız bir şekilde ele almaya, ekonomik ortaklık perspektifini öne çıkarmaya dönük adımları atmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı AB Komisyonu'nun 2023 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı ülke raporuna ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

AB Komisyonu'nun son genişleme raporunun Türkiye bölümünde, ekonomik ilişkilerde kaydedilmek istenen yapıcı ve olumlu tutumun komisyonun raporuna yansıtılmadığının üzülerek görüldüğü belirtilerek, "Ne yazık ki AB raporu, Türkiye'nin AB ile ortaklık ilişkisini güçlendirmeye ve katılım müzakereleri sürecini yeniden başlatmaya, karşılıklı ekonomik ve ticaret ilişkilerini ilerletmeye yönelik kararlılığını en güçlü şekilde ifade ettiği bir dönemde, AB tarafının ülkemize yönelik ileri görüşlü olmaktan ve ikili ilişkilerde stratejik bir vizyon ortaya koymaktan uzak tutumunu devam ettirdiğini maalesef bir kez daha gözler önüne sermektedir. Mezkur raporda ortaya konulan bu tutum, AB'nin temsil etme iddiasında olduğu değerler ile Türkiye ve AB arasında ortaklık hukukunu inşa eden anlaşmaların ruhuyla bağdaşmamaktadır. Nitekim, Türkiye'nin adaylık perspektifinin güçlendirilmesi, Avrupa ve ötesinde barış ve istikrarın tesis edilmesine vesile olacaktır" ifadelerine yer verildi.

'Engelleri kaldırmaya çağırıyoruz'

Türkiye'nin Gümrük Birliği başta olmak üzere tüm ilgili alanlarda üzerine düşeni yaptığı kaydedilerek, "Küresel sınamaların derinden hissedildiği bir dönemde, AB'yi diğer alanlarla birlikte Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini hakkaniyetli ve ön yargısız bir şekilde ele almaya, ekonomik ortaklık perspektifini öne çıkarmaya dönük adımları atmaya davet ediyoruz. Türkiye, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin temelini oluşturan Gümrük Birliği başta olmak üzere tüm ilgili alanlarda bu yönde bir anlayışın tesis edilmesi için üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Dışişleri Bakanlığımızın dün yapmış olduğu açıklama da açıkça ifade ettiği gibi, AB Raporunda Gümrük Birliği'nden bu yana mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlaştıran ülkemizin pek çok alanda AB standartlarına uyum sağladığının teyit edilmesi, izlediğimiz kararlı politikaların açık bir yansımasıdır. Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığımızın da ortaya koyduğu gibi, AB Komisyon Raporu'nun ülkemizin Gümrük Birliği yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ikili ticari ilişkilerin önünde bir engel olduğunu iddia ederken, bu engellerin aşılmasına imkan verecek güncelleme müzakerelerini de siyasi bir takım mülahazalarla engellemesi de, AB'nin çelişkilerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Türkiye olarak AB tarafını da Gümrük Birliği'nin ruhuna ve hükümlerine aykırı başta Türk vatandaşlarına yönelik vize güçlükleri, taşımacılarımıza yönelik kota gibi engelleri kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

Editör: Nehir Durdağı