Trafik kazaları, günümüzde en sık karşılaşılan kaza türlerinden biridir. Bu kazalar sonucunda pek çok kişi yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Yaralanan kişiler, geçirdikleri tedaviler ve uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle maddi tazminat talebinde bulunabilirler.

Trafik Kazası Kırıklarında Tazminat Hesaplama

Trafik kazasında kırık geçiren kişi, uğradığı maddi ve manevi zararlar için tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, tedavi masrafları, iş gücü kaybı, gelir kaybı ve maddi zararları kapsar. Manevi tazminat ise kazadan duyulan acı, elem ve üzüntü için ödenen tazminattır.

Trafik kazası kırıklarında trafik kazası kırık tazminat hesaplama yapılırken , öncelikle kazanın kusur oranı belirlenir. Kusur oranı, kazanın meydana gelmesinde her bir tarafın sorumluluğunun yüzdesel olarak ifadesidir. Kusur oranı belirlendikten sonra, tazminat hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır:

● Tedavi Masrafları: Trafik kazası kırıklarında tedavi masrafları, hastane, doktor ve ilaç masraflarını kapsar. Bu masraflar, tedavinin yapıldığı hastaneden alınan faturalarla belgelenmelidir.

● İş Gücü Kaybı: Trafik kazası kırıklarında iş gücü kaybı, kaza nedeniyle çalışamama süresi boyunca kaybedilen geliri kapsar. İş gücü kaybı oranı, sigorta şirketinin veya mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi tarafından belirlenir.

● Gelir Kaybı: Trafik kazası kırıklarında gelir kaybı, kaza nedeniyle çalışamama süresi boyunca kaybedilen sürekli geliri kapsar. Gelir kaybı oranı, kazadak kusur oranı ve iş gücü kaybı oranı dikkate alınarak hesaplanır.

● Maddi Zarar: Trafik kazası kırıklarında maddi zarar, kaza nedeniyle zarar gören eşya ve malları kapsar. Bu zararlar, ekspertiz raporuyla belgelenmelidir.

Kazadan Sonra Sigortadan Para Alma

Kazadan sonra sigortadan para alma merak edilen konular arasındadır. Trafik kazasında yaralanan kişi, kazaya karışan aracın sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Bu talep, kazadan sonra en geç 2 yıl içinde yapılmalıdır.

Sigorta şirketine tazminat talebinde bulunurken, aşağıdaki belgelerin sunulması gerekir:

● Trafik kazası raporu: Kazadan sonra polis tarafından düzenlenen trafik kazası raporu.

● Tedavi raporları: Hastaneden alınan tedavi raporları.

● Bilirkişi raporu: İş gücü kaybı oranının belirlenmesi için görevlendirilen bilirkişinin raporu.

● Diğer belgeler: Kaza nedeniyle zarar gören eşya ve malların ekspertiz raporu gibi diğer belgeler.

Sigorta şirketi, tazminat talebini reddederse, kişi mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, kazadaki kusur oranını ve tazminat miktarını belirleyecektir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları, ölen kişinin yakınlarına tazminat talep edebilir. Bu tazminat, maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki şekilde ödenir. Maddi tazminat, ölen kişinin cenaze masrafları, geride kalanların geçim giderleri ve diğer maddi kayıpları kapsar.

Manevi tazminat ise ölen kişinin yakınları tarafından duyulan acı, elem ve üzüntü için ödenen tazminattır.

Ölümlü trafik kazalarında maddi tazminat hesaplanırken, aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

● Cenaze masrafları: Ölen kişinin cenaze masrafları, defin ve nakil masraflarını kapsar. Bu masraflar, cenaze firmasından alınan faturalarla belgelenmelidir.

● Geride kalanların geçim giderleri: Ölen kişinin geride kalanlarının geçim giderleri, ölen kişinin geliri dikkate alınarak hesaplanır.

● Diğer maddi kayıplar: Ölen kişinin geride kalanlarının yaşadığı diğer maddi kayıplar, örneğin kira, eğitim masrafları gibi kayıplar da tazminat kapsamına girebilir.

Ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat hesaplanırken, aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

● Ölen kişinin yakınları tarafından duyulan acı, elem ve üzüntü: Ölen kişinin yakınları tarafından duyulan acı, elem ve üzüntü, tazminat miktarını belirleyen en önemli unsurdur.

● Ölen kişinin yaşı, mesleği ve sosyal durumu: Ölen kişinin yaşı, mesleği ve sosyal durumu, tazminat miktarını etkileyebilir.

Özetle

Trafik kazaları, günümüzde en sık karşılaşılan kaza türlerinden biridir. Bu kazalar sonucunda pek çok kişi yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Yaralanan kişiler, geçirdikleri tedaviler ve uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle maddi tazminat talebinde bulunabilirler.

Trafik kazalarında tazminat talep etmek için, öncelikle kazadan sonra en geç 2 yıl içinde sigorta şirketine veya mahkemeye başvuruda bulunulması gerekir. Başvuruda, kazaya dair tüm belgelerin sunulması gerekir.

Sigorta şirketi, tazminat talebini reddederse, kişi mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, kazadaki kusur oranını ve tazminat miktarını belirleyecektir.

Trafik kazalarında tazminat talep etmek için, bir hukuk bürosundan yardım alınması tavsiye edilir. Hukuk bürosu, tazminat talebinin hazırlanması ve yürütülmesinde gerekli desteği sağlayabilir.

Trafik Kazası Kırıklarında Tazminat Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Trafik kazası kırıklarında tazminat hesaplanırken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

● Kusur oranı: Kusur oranı, kazanın meydana gelmesinde her bir tarafın sorumluluğunun yüzdesel olarak ifadesidir. Kusur oranı, kazanın niteliğine
göre değişebilir.

● İş gücü kaybı oranı: İş gücü kaybı oranı, kaza nedeniyle kişinin çalışamama süresinin yüzdesel olarak ifadesidir. İş gücü kaybı oranı, sigorta şirketinin veya mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi tarafından belirlenir.

● Gelir kaybı oranı: Gelir kaybı oranı, kaza nedeniyle kişinin kaybedilen gelirinin yüzdesel olarak ifadesidir. Gelir kaybı oranı, kazadaki kusur oranı ve iş gücü kaybı oranı dikkate alınarak hesaplanır.

● Maddi zararlar: Maddi zararlar, kaza nedeniyle zarar gören eşya ve malların değerini kapsar. Maddi zararlar, ekspertiz raporuyla belgelenmelidir.

Trafik Kazası Kırıklarında Tazminat Talep Etme Süreci

Trafik kazasında kırık geçiren kişi, uğradığı maddi ve manevi zararlar nedeniyle tazminat talebinde bulunabilir. Bu talep, kazadan sonra en geç 2 yıl içinde
yapılmalıdır.

Tazminat talebinde bulunmak için, aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

1. Kaza tespit tutanağı alınmalıdır.
2. Tedavi raporları alınmalıdır.
3. Bilirkişi raporu alınmalıdır.
4. Sigorta şirketine tazminat talebinde bulunulmalıdır.
5. Sigorta şirketi tazminat talebini reddederse, mahkemeye başvurulmalıdır.

Trafik Kazası Kırıklarında Tazminat Talebinde Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Trafik kazasında kırık geçiren kişi, tazminat talebinde bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:

● Kaza tespit tutanağının eksiksiz doldurulduğundan emin olunmalıdır.

● Tedavi raporlarında, kaza nedeniyle oluşan kırık ve sakatlığın ayrıntılı olarak belirtildiğinden emin olunmalıdır.

● Bilirkişi raporunda, iş gücü kaybı oranının doğru bir şekilde belirlendiğinden emin olunmalıdır.

● Sigorta şirketine tazminat talebinde bulunurken, tüm gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulduğundan emin olunmalıdır.

● Sigorta şirketi tazminat talebini reddederse, mahkemeye başvururken, tüm hukuki süreçlerin doğru bir şekilde takip edildiğinden emin olunmalıdır.

Editör: İrem Nur Kaya