Türkçev Çevre , 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Önderliğinde hazırlanan İski , Arçelik , Tema ve bir çok kuruluşunda yer aldığı çevre şöleninde ilgi çeken stantı ile yer aldı.

Her yıl geleneksel olarak yapılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde bu yıl “iklim Değişikliği, sürdürülebilir enerji ve suyun önemi” temasıyla öne çıkan programa Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün yoğun çabası ve gösterdiği gayretler sonucunda bu sene hafife alınmayacak bir ilgi gerçekleşti. 

Şehirler, yaşam standartları gereği enerji ve doğal kaynakların hızlı ve daha çok tüketilmesine neden olan, dolayısıyla sera gazlarının atmosferdeki miktarının artmasından sorumlu olan yerleşimlerdir. Şehirlerin iklim değişikliğine katkısında önemli unsurlardan biri de şehirsel büyümenin yol açtığı arazi örtüsünde yaşanan değişimdir. Şehirsel büyüme (nüfustaki ve yapılaşmış alan miktarında artış) ve yayılma, sera gazı emisyonlarının artışına neden olmakta ve düzensiz şehirleşmenin olumsuz etkileri giderek artmaktadır.

Şehirlerde diğer bir gerçeklilik ise iklim değişikliğinden etkilenebilirlikleri üzerinedir. İklim değişikliği sonucunda meydana gelen/gelmesi beklenen aşırı hava olayları ve riskler şehirsel sistemlerin varlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. İklim değişikliğinin şehirlere taşıdığı problemler çeşitli olup; ısı değişimi, yağış rejiminin değişimi, kuraklık-sel, deniz seviyesinin yükselmesi, nüfus hareketleri (iklim değişikliğinin neden olduğu göçler), gibi pek çok sorun şehirleri yakından ilgilendirmeye başlamıştır. Bu sorunlarla sadece çevresel değil, toplumsal ve ekonomik açılardan da ele alınması gereken özelliklere sahip olan kapsamlı ve entegre/bütünleştirici bir yaklaşımla baş edilmesi gerekmektedir.

Türkçev Çevre ; bu sorunlarla sadece çevresel değil, toplumsal ve ekonomik açılardan da ele alınması gereken özelliklere sahip olan kapsamlı ve entegre/bütünleştirici bir yaklaşımla baş edilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekmektedir.

İklim değişikliği politikalarını stratejik yönetim plan ve süreçlerine entegre eden Türkçev, Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanması yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, çevresel ve sosyo - ekonomik etkileri çok ağır olan iklim değişikliğinin kuvvetlenen etkilerini azaltmak, ilçemizi bu etkilere karşı dirençli ve güvenli hale getirmek için ortak iklim hareketi konusunda farkındalığı arttırmak, fosil yakıt bağımlılığından kurtularak temiz ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konularında yönlendirici çalışmalar gerçekleştirmek, ilçemizde iklim değişikliğine yönelik yaşam pratiklerimizi değiştirmeyi amaçlayan bir vizyon ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir Türkiye inşa etmek en önemli görevlerimizden biri olduğunun farkındayız.

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün hazırladığı çevre gününde üç ayrı program olarak hazırlanarak Takas ve Bağış Pazarı yer almaktadır. Bu alanda Beylikdüzü’nde paylaşım ruhunu artırmak, atmak yerine değiştirmek ve böylece tüketim çılgınlığına son vermek amaçlanmıştır. Kullanılabilir durumda olan Kıyafet,,çanta/ayakkabı, takı/toka,mutfak eşyaları,dekoratif malzemeler,kitaplar (roman/test kitapları) Takas yapılan ürünler olurken, Mutfak eşyaları,dekoratif malzemeler,kitaplar,hayvan bakım malzemeleri ve engelli bireyler için özel gereksinim malzemeleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere bağış olarak teslim alınmıştır. Görüyoruz ki beylikdüzü halkı bu etkinliği çok sevdi ve katılım müthişti. 

İkinci alan ise Sürdürülebilir Enerji kaynaklarının (yenilenebilir enerji), teknolojik tüketim malzemelerinin, yağmur suyu ile ilgili tasarruf tedbirlerinin, mutfakta sıfır atık bölümünün ,bilinçli alışveriş ve gıda israfının, geri dönüşüm atölye çalışmalarının, sivil toplum kuruluşlarının çevre konulu çalışmalarının, ilçe okullarının çalışmalarının, eğlence alanları ile Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğünün talep ve önerilerin alındığı ve Türkçev Çevrenin de standının yer aldığı farkındalık yaratan fuar alanımız yer almakta idi. 

Türkçev olarak stantımızda çalıştığımız sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile yaptığımız çalışmaların detaylarının olduğu kitapçığımız , tüm vatandaşa ‘söz uçar yazı kalır’ mottosuna istinaden anılarını yazabileceği kalem ve ajanda ,bez çanta vb. hediyeler dağıtılmıştır.Ayrıca en dikkat çeken kısımlar ise geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan ürünler ( ömrünü tamamlamış lastikten motor , tehlikesiz ambalaj sınıfında ki teneke kutularından kedi ve köpek evi yapımı , kullanılmış pet şişeden vazo , gazeteden günlük kullanıma uygun çanta , tekstil ürünlerinden saksı , vazo ve çerçeveler ) olmuştur.

Üçüncü alan da ise birbirinden değerli ve bugünün temasını oluşturan sektörlerin kıymetli temsilcilerinin fikirlerini paylaştığı panel oturumu yer almaktadır. Panelde Sayın Mehmet Murat Çalık Yerel Yönetimler ve iklim değişikliği çalışmaları, BEYSİAD Başkanı Adnan Şahin Bey Sanayi,İklim değişikliği, sürdürülebilir enerji suyun önemi, İSKİ Strateji geliştirme Başkanı Prof.Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI Kentimiz ve Suyumuz, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat KAPIKIRAN İklim Değişikliği Tarım ve Gıda İsrafı, ARÇELİK A.Ş. Kıdemli Çevre Yöneticisi Zeynep ÖZBEK Sürdürülebilir Enerji ve Tüketim Malzemeleri konu başlıkları çatısı altında konuşmaları ile yer almıştır.

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Ersin TEMEL ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Çevre Yönetim Şefi Tuncay CANPOLAT’a hazırladıkları kusursuz çalışma ve program için teşekkürlerimizi borç biliriz.

Editör: İrem Nur Kaya