Cevdet Yılmaz'dan vergi düzenlemeleri hakkında açıklama! Cevdet Yılmaz'dan vergi düzenlemeleri hakkında açıklama!

Türkiye’nin önde gelen gıda üretim fabrikalarına sahip olan Tatbak grup şirketinde yüzde 16 hisseye sahip ortak İsa Albayrak, şirketten ayrılmaya karar verdi. Şirket ile Albayrak arasında yapılan görüşmeler kapsamında ayrılma bedeli üzerinde anlaşmaya varılamadı. 

İsa Albayrak, bunun üzerine 2020 yılında “ortaklıktan çıkma ve ayrılma payının ödenmesi” amacıyla İstanbul Anadolu Adliyesinde ticari davalar açtı.

Dava kapsamında İsa Albayrak, avukatı Efe Murat Bulut aracılığıyla yeminli mali müşavir raporu hazırlatarak dosyaya sundu. Dosyaya giren mali müşavir raporunda şirketin yüzde 84 hissesine sahip yönetim kurulu başkanı Zeki Doruk’un, usulsüz şahsi malvarlığı edindiği ve şirketi zarara uğrattığı iddialarına yer verildi.

Dava istinaftan döndü

İsa Albayrak, avukatı Bulut aracılığıyla şirkete kayyum atanmasını ve tedbir kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, Albayrak’ın bu talebini reddetti. Devam eden dava kapsamında ise İsa Albayrak’ın ortaklıktan çıkma koşulları için haklı sebep bulunmadığından dava reddedildi. Albayrak’ın istinaf başvurusu üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Anadolu ticaret mahkemesi, yapılan işlemlerin denetimi amacıyla 2022 yılında ‘onay ve denetim kayyum kararı’’ verdi. Bu kararla şirkete kayyum atandı. 

Ticaret gazetesinde yayımlanan ilana göre Tatbak Gıda ve Tatbak Mağazacılık şirketleri yönetim kurulu başkanı olan Zeki Doruk’un şirket mal varlığı üzerinde tasarruf etme, şirkete ait banka hesaplarından para çekme, kambiyo evrakı düzenleme ve şirket adına harcama yapma dahil şirketle ilgili her türlü karar ve tasarruf işlemleri kayyum onayına bağlandı. 

Devam eden davanın duruşması önümüzdeki günlerde Anadolu Adliyesinde yapılacak.

Editör: İrem Nur Kaya