Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin 'uluslararası göç istatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Bunların yüzde 51.9'unu erkek, yüzde 48.1'ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 124 bin 269'u Türk vatandaşı, 615 bin 95'i yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021'de 2020'ye göre yüzde 31,6'lık azalışla 287 bin 651 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55.7'si erkek, yüzde 44.3'ü kadın olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 184 bin 38'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Türkiye'ye 2021'de göç edenlerin yaş grubu özelinde incelendiğinde, 20-24 yaş grubunun yüzde 12.3 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 12.1 ile 25-29, yüzde 10.7 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 14.4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12.3 ile 30-34 ve yüzde 11.6 ile 20-24 yaş grubu takip etti.

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47.8 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 8.2 ile Antalya, yüzde 6.7 ile Ankara, yüzde 2.7 ile Bursa ve yüzde 2.4 ile Mersin izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35.2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 11.9 ile Ankara, yüzde 6.2 ile Antalya, yüzde 3.7 ile İzmir ve yüzde 2.7 ile Bursa takip etti.

2021'de ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12.1 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 10.9 ile İran, yüzde 6.5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5.5 ile Afganistan geldi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 21.8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 6.7 ile Afganistan, yüzde 5.6 ile İran, yüzde 5.2 ile Suriye ve yüzde 4.9 ile Türkmenistan izledi.

Editör: Grlyrtts