YAHUDİLER PEYGAMBERİMİZE KUR'AN_I KERİM AYETLERİ HAKKINDA SORUYORLARDI...

Ey Muhammed !  Sana  indirilenler  içinde  '' Elif  Lam  mim, Bu  Allah  katında  olduğunda  hiç  şüphe  olmayan  bir  kitaptır''  diye  bir  şeyler  okuduğunu 

duyduk,  gerçekten  öyle mi? ..

Cabir  b.  abdullah  şöyle  rivayet  etmiştir:  Resulullah (sav)  Bakara  suresi'nin  başında  bulunan  Elif Lam  mim. Bu  kitab  işte  bu  kitap da hiç  şüphe yoktur.

ayetlerini  okurken  Ebu  Yasir  b.  Ahtab  geldi. Daha  sonra  kardeşi  Huyey b. Ahtab'ın  ya nına  gitti.

Ve  biliyormusun ? Vallahi  Muhammed  kendisine   indirilenleri  okurken,  Elif, Lam, mim,  Bu  kitab,  işte  bu  kitapda  hiç  şüphe  yoktur'',

diye  okuduğunu  duydum,  dedi.

Orada  bulunan  Yahudiler   Onu  duydun mu  dediler.  Ebu  Yasir  evet  dedi.

Huyey  o  Yahudilerle  beraber  Hz. Peygambere  gitti.  Ey  Muhammed!  sana  indirilenler  içinde  Elif, Lam, mim  Bu  kitab,  işte  bu  kitapda  hiç  şüphe  yoktur  diye  bir  şeyler  okuduğun  bize  söylendi,  gerçekten  öylemi?  diye  sordular.

Hz.  Peygamber  Evet  buyurdu.  Yahudiler  Bunun  Allah  katından  Cibril mi  getiriyor  dediler. 

Resulullah  (sav)  Evet,  buyurdu. Yahudiler  Yüce  Allah  senden  önce  peygamberler  gönderdi.  Senin  dışında  hiçbir  peygambere  hükümranlığının

süresinin  süresinin  ömrünün  ne  kadar  olduğunun  açıklandığını  bilmiyoruz  dediler.

Huyey,  yanındakilere  döndü.  Elif, birdir, Lam  otuzdur  mim de  kırktır,  toplam  71  sene  eder.Hakimiyeti  ve  ümmetinin  ömrü  71  sene  olan  bir  peygamberin  dinine mi  gireceksiniz,  dedi.

Sonra  Huyey  Resulullah'a  döndü  ve  ''  Ey Muhammed!  Elif, Lam, Mimden başkası  var mı?  dedi.

Resulullah  evet  Elif,  Lam   Mim  Sad  buyurdu. Huyey  bu  daha  uzun  ve  ağır;  Elif  bir,  Lam otuz,  mim,  kırk  toplam  161  eder.

Peki  bundan  başkası  var mı?  dedi. Resulullah  sav  Evet,  Elif lam ra,  var  buyurdu. Huyey  bu  daha  ağır ve  uzun. Elif bir,  Lam  otuz,  ra,  ikiyüzdür 

toplam  231  sene  eder.  Bundan  başkasıda  var mı?  dedi. Resulullah  sav  Evet,  Elif,  Lam  mim  ra  var  diye  buyurdu.

Huyey  Vallahi  bu  daha  uzun ve ağır. Elif bir,  Lam otuz,  mim, kırk  ra  ikiyüzdür.  271 sene  eder.Senin  durumun bize karışık göründü sana  az mı  yoksa

çok mu  ömür  verildi  bilemedik  dedi.

Sonra  Hz. Peygamber'in  yanından kalktılar.Ebu Yase kardeşi  Huyeye ve yanındakilere  nereden bileceksiniz,  belki  Muhammede hepsi  verilmiştir.

71, 131,  231, 271 toplam 734 sene eder dedi.Yahudiler bu adamın durumu  doğrusu bize  karışık geldi  dediler.

'' Sana Kitabı  indiren O'dur.  Onun bazı  ayetleri  muhkemdir ki,  bunlar Kitabın  esasıdır. Diğerleride  müteşabihtir. Kalplerinde  eğrilik olanlar  fitne  çıkarmak ve onu tevil etmek  için ondaki  müteşabih  ayetlerin  peşine düşerler. Halbuki  O'nun tevilini  ancak  Allah bilir.İlimde  yüksek payeye  erişenler ise, O'na  inandık hepsi Rabbimiz  tarafından dır dediler. Bu  inceliği ancak  aklı  selim  sahipleri  düşünüp anlar, ayetinin onlar hakkında  nazil olduğu söylenmiştir.

YORUM EKLE