Sakal sevdalılarına kötü haber: Yargıtay'dan flaş karar

Çalıştığı özel şirkette yönetimin uyarılarına rağmen sakalını kesmeyen bir kişi tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi işe iade etti ama Yargıtay kararı bozdu

Sakal sevdalılarına kötü haber: Yargıtay'dan flaş karar

Bursa'da özel bir şirkette çalışan bir kişi, yönetimin sakalını kesmesi için yaptığı uyarılara rağmen inadından vazgeçmedi.

Sakalını kesmeyen kişinin işine tazminatsız bir şekilde son verildi. O da İş Mahkemesi'ne başvurarak, iş yerinde bazılarının sakal bırakıp bazılarına yasak olmasının iş yeri yönetmeliğine, eşitliğe, adalete ve insan haklarına aykırı olduğunu beyan ederek davacının iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine ve işe iadesine, tazminat ile boşta geçen süre ücretine karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı ise, davacının düzenlemeye uygun olmayan bir şekilde sakal traşı olmaksızın iş yerine gelmeye başladığını, savunmasının istendiğini, davacıdan iç düzenleme ve talimatlara uygun bir adım atmasının beklenildiğini ve bu süreçte de yönetici ve amirleri tarafından kendisine samimi olarak telkinlerde bulunulduğunu dile getirdi.

Düzenleme talimatlarına uyma borcuna aykırı hareketlerde bulunan davacı, tarafın bizzat kendi tutum ve davranışlarıyla şirkete iş akdini feshetmekten başka çare bırakmadığını öne sürdü. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti.

Kararı davalı şirket sahibi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. 

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde sakal bırakmanın yasak olduğuna ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekilen Yargıtay emsal sayılacak kararında şu ifadelere yer verildi:

-İş sözleşmesinin 'özel şartlar 11/b maddesinde 'İşçi, iş yerinde çalışma mevzuatı ve işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak yönetmelik, genelge, sirküler talimat vb. gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder' şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 

- Davacının da kabulünde olduğu gibi yapılan duyuru ile sakal bırakma yasağının bulunduğu çalışanlara bildirilmiş, davacı bildirime ve kendisine yapılan iki uyarıya rağmen sakal  bırakmaya devam etmiştir. 
- Davacının bu davranışı nedeniyle iş ilişkisinin olumsuz bir şekilde etkileneceği ve iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği anlaşıldığından, feshin geçerli nedene dayandığının kabulü ile davanın reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

- Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, iş akdinin geçerli nedenle feshedildiği anlaşıldığından davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER