ZULÜM ORTADAN NASIL KALKAR...?

Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) nin kaleminden:

''Siz zalimlere meyletmeyin ki, size ateş yapışmasın. Halbuki Allah'tan gayri sizin dostunuz yoktur. 

Binaenaleyh zalimlere meylederseniz hiçbir kimse tarafından yardım olunmazsınız''. (Hud; 113)

Hadisi şerifte: '' Zulümden sakınınız. Çünkü o kalplerinizi harap eder''. buyurmuştur ki, kalp harap olunca sair aza da harap olur.

Ayeti celilede, zalimlere yaklaşmak ve herhangi bir hususta onlara destek olmak vahyolunmuştur. ikiyüzlülükle  onlara methiyelerde bulunmak, sözlerine ve amellerine rıza göstermek, onlarla muhasebetr, muaşerette bulunmayı arzu etmek, onların fani varlıklarından gözlerini çekmemek, nasıl oldukları deni dünyalıklarından dolayı onlara gıpta etmek, kalemlerini açıp hokkalarını hazırlamak da olsa yardımcı olmak, kalem ve kağıt vermek, arkalarından yürümek, hareketlerini benimsemek, giydikleri gibi giyinmek, onlara benzemeye çalışmak mefhumu içine dahildir.

Hadisi şerifte: ''Alimler Sultanların arasına karışmadıkları müddetçe Allah'ın kulları üzerine peygamberlerin emirlerindedirler'' buyurmuştur.  

Eğer buna riayet etmezlerse onlardan sakının ve onlardan uzak durun.

Eğer bunu anladıysan onları görmeyeceğin bir yerde onlardan uzak dur. Onlarda seni görmesinler. Yoksa başka türlü selamet yoktur.

İşlerini araştırma. Yakınlarına yakın durma. Onların sadece amele hizmetçilerine değil, herhangi hizmeti hususunda yardımcı olan kim olursa olsun  ondan da uzak dur.Onlardan ayrı olduğun için elde edemediğin yahut elinden kaçırdığın bir imkana esef etme.

Resulullah sav efendimizin şu hadisni sık sık hatırla:

''Kur'an okuyan, dini bilgisi fıkıh malumatı bulunan bir kimse bir zalime yararlanmak için ve onun elindekine tamah ından dolayı onun kapısına giderse aynen onun hatalarına müşterek olur ve onunla beraber cehennem ateşine gider.'' 

Bu hadisi şerif, üzerinde durduğumuz bu ayetle aynı manadadır.

Rivayete göre Cenabı Hak, Yuşa bn. Nuh'a vahiy edip şöyle buyurdu:  '' Ben kavminin hayırlılarından kırk bin kişiyi, şerlerinden de altmış bin kişiyi helak edeceğim''. Yuşa as Yarabbi hayırlıların suçu nedir? dediğinde; Onlar benim gazap ettiklerime gazap etmediler, onlarla beraber yediler, onlarla beraber içtiler''. Böylece tebeyyün etmiş olur ki, Allah'ın gazap ettiklerine buğz etmemek, memleket içinde ve bütün yeryüzünde fesadı artırır. Buda Sultanların fesadındandır.Sultanların fesadı ulemanın fesadından yani bozulmasındandır.

YORUM EKLE