AYM, sosyal medyada kullanıcıların bilgisine ulaşmak isteyen polislerin yasak getirdi. “Polisin sanal takibi” konusunda iptal kararı veren AYM, devlet arşivinden bilgi ve belge alınmasını da yasalara uygun bulmadı.

Anayasaya aykırı kararı verildi

Siber zorbalık ve kimlik hırsızlığı vakalarında polisin olaya el atıp kullanıcıların kimlik bilgilerine erişmesine yasak getirildi. Polisin internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma ve sanal ortamda araştırma yapma yetkisinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Takip için mahkeme kararı gerekli

Herhangi bir sanal takip konusu da hukuka dayanarak yapılacak. Mahkeme kararı olmadan polis, sosyal medyada kullanıcıların kimlik bilgilerine erişemeyecek. Özel hayata müdahale konusunu esas alan yeni kurallar çerçevesinde sadece hakim kararıyla kişilerin bilgilerine ulaşılacak.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sanal ortamda polise verilen yetkinin iptaline ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yetki son zamanlarda sanal devriyeler tarafından keyfi bir şekilde kullanılmakta haklarında herhangi bir savcılık soruşturması olmayan vatandaşlar özellikle sosyal medya aktivitelerinden dolayı Emniyet müdürlüklerine ifade vermeye çağrılmaktaydı. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile bu keyfi uygulamaya artık son verilecek. Özel hayata ancak katı kurallar çerçevesinde ve hâkim kararı ile müdahale edilebilir. Keyfiyete izin veren yetkiler ise kötüye kullanıma ve suistimale izin verir.”