Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te kabul edilen 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair detayları sosyal medya hesabından aktardı.

Adalet Bakanı, kanunun depremlerden etkilenen 11 ilde yargısal süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içerdiğini belirterek hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni bir usul uygulanacağını belirtti.

Bakan Yılmaz Tunç şu ifadelerde bulundu;

Şehitlerin kanı yerde kalmadı!  1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride 5 terörist etkisiz Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride 5 terörist etkisiz


"Dava dilekçelerinin 15 gün olan ilk inceleme süresi 10 güne indirilecektir. İdarelerce 30 gün içinde verilmesi gereken savunma dilekçesi 15 gün içinde verilecek, savunma dilekçesinin verilmesi veya bu sürenin geçmesi ile dosya tekemmül etmiş sayılacak ve karar aşamasına geçilebilecektir. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecektir. Keşif ve bilirkişi incelemesi, dosyanın tekemmülünden sonra yapılabileceği gibi ilk incelemeyi müteakiben de yapılabilecek, keşif ve bilirkişi süreçleri hızlandırılacaktır. Duruşma yapılması, tarafların istemi ve mahkemenin kararına bağlı olacak. Bu davalar tekemmülünden ve diğer işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Bu davaların istinaf aşamasında da benzer şekilde etkin ve hızlı bir şekilde karar verilebilmesi sağlanacaktır."

Editör: Nehir Durdağı