FETVA: İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, bir takım görev ve sorumlulukar da yüklemiştir.

Buna göre koca ekonomik gücüyle oranlı olarak eşinin ve çocuklarının mesken, nafaka, giyim kuşam gibi ihtiyaçlarını  karşılamak zorundadır. 

Bu evlilik akdinden doğan bir sorumluluktur. 

Kadının zengin veya fakir, Müslüman veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Nafaka  sorumluluğu yoktur. Bununla birlikte İslama göre, kadın kural olarak ev içinde ve dışında çalışılabilir, ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir, helal yollardan kazanç sağlayabilir, mal biriktirebilir. Öte yandan İslamda ferdi mülkiyet esastır.

Bir aile içinde karı, koca ve yetişkin aklı başında çocuklardan her birinin çalışıp kazandığı kendisine aittir.

Bu bağlamda kadının elde ettiği mal, tamamen kendi malı ve mülküdür. Her birey hayatta iken malını dilediği gibi  tasarruf etme hak ve yetkisine sahiptir. Çalşan bir kadının aile bütçesine katkıda bulunmak amacı ile kazancını yuvasına harcaması ve ekonomik özgürlüğünü eşi ile rakabet alanı haline getirmemesi ise, ahlaki bir duruşun gereğidir. Erkekte eşine ait olan bu parayı izinsiz kullanılmamalıdır.

Allahu Teala şöyle buyurmaktadır:

''İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder'' (Kıyamet: 75/36)

Hadisi şerifte: Hz. Ali'den ( As) Rivayet edildiğine göre, Hz Peygamber sav şöyle buyurmuştur:

Üç gurup insandan sorumluluk kaldırılmıştır; '' Uyanıncaya kadar uyuyandan büluğa erinceye kadar çocuktan ve aklı yerine gelinceye kadar akıl hastasından'' Ebu Davud) 

İbn. Abbas'tan ra nakledildiğine göre Resululah sav şöyle buyurmuştur:

''Zarar vermekte zarara zararla karşılık vermekte yoktur. (İbn. Mace)