TBMM'yi yeni haftada oldukça yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. 

TBMM Genel Kurulu'nda, haftalık çalışmasına yarın başlayacak. Çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye, bütçe, kentsel dönüşüm ve konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi gibi düzenlemeler, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gibi ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.

Ne zaman ödenecek?

Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor.

5000 lira emekli ikramiyesi çalışma hayatına devam etmeyen emeklilere verilecek olup, dul ve yetim statüsündeki emeklilere de kesinti ile yatırılacak. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak henüz açıklanmadı ancak yapılan açıklamalara göre Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ödemenin kasım'ın ilk yarısında yapılacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti.

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu.

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

Dul ve yetim maaşı alanlar emekli ikramiyesi alacak mı?
Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

TCMB rezerv miktarını açıkladı! TCMB rezerv miktarını açıkladı!

Meclis'e sunulan kanun teklife göre düzenlemenin detayları şu şekilde;

Kimlere ne kadar ödenecek?
Emeklilere 5 bin lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Örneğin; aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira, yüzde 25 ise bin 250 lira yatırılacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Çalışan kriteri için hangi tarihe bakılacak?
1-31 Ekim arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan işyerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Ekim ayında 1 gün bile çalışılmış olsa ikramiye alınamayacak.

EYT'liler yararlanacak mı?
2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek. Bir seferlik verilecek bu ikramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak.

Meclis'te bütçe mesaisi

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

Kentsel dönüşüm düzenlemesi 

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlanacak. Teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

Editör: Nehir Durdağı