Fakih öğrenerek akşamladığında, sonra kar ve kazanç düşüncesiyle sabahladınız...
Böyle dünyaya daldığınız için tevfiki İlahi refakainizden ayrılmış ve yol güçleşip uzamıştır. Yazık size Yazık! 
Sizin doğru yolu tutmak bakımından en fakiriniz, Şeriat  bilimlerinde en mahiriniz, günahlardan en güzel kaçınınız ve Allah'tan kemal dercede
korkanınızdır.
Cesur alim ve dalkavuk alimler: 
Bu dinde bir takım zatlar salabet ve sebat  izhar, mükemmel söz orduları, keskin lisan kılıçları sıyırmışlardır.
Bu suretle nice kudret sahibi hükümdarlar onlara baş eğmiş, hizaya gelip onlara yaranmak için  ayaklanmışlardır.
Bir takım alimler de nemelazımcılık ve dalkavukluk yolunu tuttuklarından üzerlerine köpekler musllat olmuş, korkak çakallar işemiştir.
Sonunda da kahr u gazab dişleri horluk ve hakaret pençeleri arasında mahv olup gitmişlerdir. 
*
GÜZEL KADIN: 

Kadınla güzelliği değil, Namusu ve iffeti için evlen. Eğer iffet ve ismetiyle beraber güzelliği de olursa daha iyidir.
Fakat en iyisi asırlarca yaşasan da hasur olarak yaşamaktır.
Ölüme hazır ol; Ey ağlamayı unutmuş! Sen ayrılık kargasını gördün. Oturup esef gözyaşları dökmen lazım. Fakat hani gözyaşların?
Halbuki saçların ağarmış ve ölüm kuşu beyaz kılların bittiği yerlere yuva yapıp yumurtlamıştır.
Artık senin için tabuta yüklenmekten başka bir iş kalmamıştır. (Şeyh Sadi Şirazi- Gülistan)

BİR HADİS:

Allah: yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan tutun da ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen
her şeyi, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. (Buhari)

BİR AYET:

Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir. (Ali İmran; 3/ 96)