Filistin’de bir savaş var

İnsanlık dışı bir savaş

Hitler’den sonra yeni bir NAZİ ortaya çıktı

Ama bu Alman Nazisi değil

Yahudi Nazisi

Netenyahu

Savaşmıyor

Resmen katliam yapıyor

Soykırım yapıyor

İnsanın yaşama hakkı onun için önemli değil

Sadece 10 bin bebeği katletti

Böylesine gözü dünmüş bir katil

Elinde silah olmayan,

Sivilin yaşama hakkı onun için önemli değil 

Bebeğin, yaşlının, annelerin

Yaşama hakları onun için önemli değil

Yaşam ile ilgili bu insanlık dışı katliamın baş sorumluları da,

İnsan hakkından bahseden, yaşama hakkından bahseden,

Bu ulvi değerlere sahip çıkar gibi görünen,

Bu ulvi değerleri sözde olarak ön plana koyan batılılar

Amerikalılar,Avrupalılar...

Tarih boyunca izlediğimiz,

Bu emperyalist köleci ve de

Katliamcı haçlıların gerçek yüzünü de gördük

İllallah dedikleri kendi Yahudilerine bir vatan aradılar

Araplar sayesinde de buldular

İsrail’i kurdular

Şimdi onları orada yaşatmanın derdine düştüler

O İsrail ki zaman içinde

Filistin’in topraklarının yüzde yetmişini işgal etti

Etmeye de devam ediyor

Bu işgale karşı çıkan, savaş bayrağı açanlar ise,

AB ve batılılarca anında terörist ilan ediliyorlar

Aynı bizdeki teröristleri sahiplendikleri arkasında durdukları;

“Senin teröristin kötü, benimki iyi” dedikleri gibi

Bu yazdıklarımızı bir insan olarak, bir Müslüman olarak,

Kabul etmemiz desteklememiz mümkün değil

En acısı da kandaşları katledilirken,

Çağ dışı yöntemlerle idare edilen Arapların sesinin çıkmamasıdır

Öze gelirsek…

Tamam, Filistin bizim kırmızı çizgimiz

Kudüs bizim kutsalımız

O toprakları bizim kıblemiz de

Yönetenlerimiz bu davaya her şeyi ile sahip çıkarken,

Diğer yanda Filistin’in yaşadığı acılardan daha büyüğünü yaşayan,

İşgal altında, kızıl sarı çıyanların botları altında,

İnim inim inleyen koca bir TÜRK ülkesi var,

Doğu Türkistan

Stalin alçağının sarı çıyanlara

Babasının malı gibi hediye ettiği Doğu Türkistan

Uygur Türkü KANDAŞLARIMIZ

Çin’in amansız boyunduruğu altında

Yarım asrı geçmiş Çin işgali fütursuzca devam ediyor

Orada soykırım var

Orada işgal altında bağımsız bir TÜRK yurdu var

Orada katliam var

Orada toplama kampları var

Orada Türk kızlarının Çinlilerle zorla evlendirilip,

Bir ırkın yok edilmesi Çinlileştirilmesi var

Var oğlu var

Ama biz DİN eksenli yönetilen bir ülke olduğumuzdan,

Maalesef ama maalesef Gazze’ye,

Filistin’e gösterilen hassasiyet,

Maalesef Doğu Türkistan davasına gösterilmiyor

Doğu Türkistan davasına amaçlı da olsa,

Bir ABD, Fransa, İngiltere kadar sahip çıkamıyoruz

Onlar Müslüman, en önemlisi TÜRK

En acısı da bu dava ile ilgili

Ülkemize gelen Uygur heyetlerinin,

Yönetenlerce kabul bile görmemesi

Bu durum bir TÜRK Milliyetçisi olarak

İnanın içimi acıtıyor

Kahroluyorum

Arap’ın sahip çıkmadığı

Filistin’e her şeyimizle sahip çıkıyoruz da,

Türk ve Müslüman olan Doğu Türkistan,

Uygur davasını görmezden geliyoruz

Çıtımız bile çıkmıyor

Çok ama çok acı

Lanetliyorum

Kim üstüne alırsa alsın!