TÜRK-İŞ’in yaklaşık 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme teklifindeki “taban ücret” teklifi kabul olursa, kamudaki asgari ücret fiili olarak artacak. Teklifte, kamudaki taban ücretin brüt 3 bin 500 TL olması öngörülüyor. Teklifin ilk maddesinde yer alan düzenlemeye göre, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki en düşük aylık brüt çıplak ücret 3 bin 500 TL’ye çekilecek. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de, bu tutarın altında olamayacak. Mevcut çalışanlara ayrıca bu rakamın üstüne 300 TL’lik seyyanen zam eklenecek. Bu madde bu haliyle kabul edilirse, 3 bin 500 TL’lik brüt ücretin neti 2 bin 700 TL civarında olacak. Bu da kamuda asgari ücretin net 2 bin 20 TL yerine 2 bin 700 olarak uygulanması anlamına gelecek.

TAŞERON MADDESİ DE VAR

Türk-İş’in hükümetten talepleri arasında, taşeronlar da önemli bir yer tutuyor. Talepler arasında, taşerondan kadroya geçenlerin de toplu sözleşme hükümlerinden yararlanması yer alıyor. Taşerondan kadroya geçenlere yüzde 4 zam verilmişti. Bunun da kamuda eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bu nedenle kamuda görev yapan ve kadroya geçen çalışanların da toplu sözleşme hükümlerinden yararlanması gerektiğini belirten Türk-İş yönetimi, resmi teklif metnine  bu hükmü koydu. Türk-İş’in bir diğer talebi de, kadroya alınmayan taşeronlar için çalışma yapılması oldu. Ocak ve mart ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, ilk teklif önceki gün Türk-İş tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletildi. Teklifte, tüm kamu işçilerine seyyanen 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı verilmesi istendi. Bundan sonraki aşamada bakanlık da bir çalışma yapıp karşı bir teklifle masaya oturacak. Öngörülen takvimde, haziran ayında görüşmelerin devam etmesi, temmuz ayında ise bir sonuca bağlanması hedefleniyor.