HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VER...

HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VER...

Adalet, hayatta dirlik ve düzeni, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun uygun yaşamayı sağlayan bir erdemdir.

Adalet,  eşitlik ve hakkaniyet esaslarına uygun hareket etmeyi gerektirir. Adaletin sağlanması hukuk ve nizamların ortaya çıkmasının temel ve nihai sebebidir. Çünkü insanlar arasında malların, hakların, görevlerin dengeli  ve ölçülü bir şekilde bölüşülmesi insan şeref onur ve  haysiyetinin korunması adaletin uygulanması ile gerçekleşir.

Allah Resulünün sav en önemli özelliklerinden biri adil olmasıydı. O, cahiliye toplumunda yaygın olan haksızlık ve zulüm, tahakkümün, dengesizliğin bulunduğuna şahit olduğundan bütün bunları düzeltmek maksadıyla insanlar tarafından kabul edilebilecek adalete dayalı bir sosyal düzen kurmak üzere ilahi bir görev üstlenmiştir.

Nitekim bütün hayatı da adaletin tesisi için mücadeleyle geçmiştir. Peygamber efendimizin farklı vesilelerle dile getirdiği ; '' Her hak sahibine hakkını ver''  öğüdü bu konudaki temel ilkelerden biridir...

Ayet; Bir şeyi istediğinde O'nun buyruğu ol! demekten ibarettir; hemen oluverir. (Yasin; 36/ 82)

Hadis; Allah'tan başka hiç bir ilah olmadığına, Muhammedin sav Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ediyorum.

Enes Bin Malik Peygamberimizin şöyle dua ettiğini rivayet ediyor:

''Allah'ım, Faydasız ilimden kabul edilmeyen amelden korkmayan kalpten ve dinlenmeyen sözden Sana sığınırım.''

Allah'ım! Borçların çokluğundan düşmanın galip gelmesinden ve düşmanların sevinmelerinden Sana sığınırım.

Allah'ım! Küfür ve borçtan sana sığınırım. Çünkü borç ile küfür aynı ölçüdedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER