İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Suriyeli Sabuni'nin yakınlarının haber vermesi üzerine kent merkezindeki evine giden sağlık ekipleri,  ünlü aliminin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ailesi, Sabuni'nin cenazesinin İstanbul'da defnedilmesinin planlandığını kaydetti.

ÖZGEÇMİŞİ

1 Ocak 1930 yılında Süriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi eş-Şeri'a fakültesini bitirdi, daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher'den mezun oldu.

Daha sonra el-Alimiyye diplomasını almaya hak kazanan Muhammed Ali es-Sabuni, ardından ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulundu,  Suudi Arabistan'a göç ederek Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti 28 yıl devam eden Sabuni, üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü'l-Kurra Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yaptı.

Gerek metodu gerekse içeriği açısından, eserleri çok beğenilen ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulan ünlü alim,  Türklere ve Türkiye’ye duyduğu ayrı sevgiyle de tanındı, en küçük kızını da bir Türk genciyle evlendirdi.

Ünlü aliminin ünlü bazı eserleri arasında, "Safvetü’t-Tefâsir,  Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur’ân, Kabesün Min Nûri’l Kur’ân’ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü’l Ezhan Min Tefsir-i Rûhû’l Beyân, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsîr-i Taberî, Feth-ür-Rahmân b.Keşfi mâ Yeltebisu’ Fil-Kur’ân, El Muktataf min Ûyuni-t-Tefsir,  Îcâzü’l-Beyân fi Makâsıd’ı Suveri-l Kur’ân (1 cilt)" yer aldı.