Allahu Teala mümin  kuluna bela verir, mübtela kılar. O kuluna ikramından için mübtela kılar. Çünkü günahlardan şirk ve küfür aynen necasettir.

Bunlar ahirette temizlemezler. Cehennemde ebedi olarak kalırlar. Başka günahlar arızi  necasettir ki, temizlenmesi mümkündür.

Dünyadaki bela ve musibet bu günahları temizler de ahirette azap görmeğe mahal kalmaz. Cenabı Hak, sevdiği kuluna bela ve musibet verir de günah pisliğinden temizler.

Muhakkak Allahü Azimüşşan bir kavme muhabbet edip hayır ve bereket murad eylediğinde onlara çeşitli belalar verir. Günahlarından temizlesinler   ve kalpleri dünya ile meşgul olması için. Her kim de sabreder, şikayet etmezse ona sabır mükafatı verilir.

Ve kim razı olmaz da şikayet ederse ona da şikayet edenlere yapılan muamele yapılır. Yani; sabreden selameti bulur, sabretmeyen ise bela zahmetini çeker, hem de şikayetinin cezasını görür.

Bela ve musibet cihetinden nasıl en şiddetlisi enbiyayı izam ve resuli kiramdır. Belanın en büyüğü bunlara verilir. Bundan sonra derecesi biraz aşağı olanlara ve daha aşağı olanlara sırasıyla verilir. Kişi dininin, imanının kuvvetine ve zafına göre mübtela olur.Kulun başına gelen bela devam ettikçe üzerinde hiç bir günah ve hata olmayarak yeryüzünde gezer ve sakin olur ki ne büyük saadettir.

Muhakkak Allahü Teala kuluna işlediği günah sebebiyle menfear verir. Çünkü günah kusurunu bildirir de kul, Allahü Tealaya iltica eder.

Tahkıkıyla allahu Teala mümin kulunu bela ile hıfz eder ve ahdini tecdit eyler. 

Babası çocuğunu hayır ile muhafaza etmeye devam ettiği gibi. Ve yine muhakkaktır ki, Allah Teala mümin kulunu dünyalıktan himaye eder korur.

Nasıl ki, hastanın ehli, hastasına dokunacak ve zarar verecek yemekten hastasını koruduğu gibi.

Belaya sabreden kimse daima Allahü Tealaya sığınır iltica eder. Gaflete duçar olmaz.  Cenabı Hakkın rızasına nail olur ki, bu çok büyük bir saadettir.

Örnek olarak Hz. Eyyub as mı hatırlarız. Şöyle demişti Hz. Eyyub: '' Yarab! Kurd Kalbime sardı. Fakat asla isyan etmem''.

İşte Hz. Eyyubi bu ilticası ile imtihanı kazandı ve eski sağlığına kavuştu.