HÜSREV PERVİZİN ŞİRUYE'YE ÖĞÜDÜ...

HÜSREV PERVİZİN ŞİRUYE'YE ÖĞÜDÜ...

Duyduğuma göre Hüsrev Perviz son nefesinde Şİrniye  şu öğüdü vermiş:

''Herhangi bir işi yapmaya niyet edip ona karar verirsen daima halkın menfaatını düşün. 

Sen adaletten ayrılma ki, ahali de sana itaattan ayrılmasın. Akıllıca iş gör ki onlar da senden yüz çevirmesinler. Millet zalimden kaçar ve onun kötü adını çirkin huyunu dünyanın her tarafına yatar.

Kötü bir temel üzerinde saltanat süren bir padişah, çok geçmeden kendi temelini öz eliyle çökertir. İhtiyar bir kadının ahının yaptığı tahribatı kılıç sallayan bir cengaver yapamaz. Bir dul kadının yaktığı çırayla koca bir şehrin yandığı çok görülmüştür.

Alemde, insaflı hareket eden bir hükümdardan daha bahtiyar bir kimse var mıdır hiç? Böyle bir hükümdar dünyadan göçtüğü zaman ona rahmet okur. İyiler de geçip gidiyor, kötüler de....

İyisi mi iyi bir ad kazan da herkes seni her yerde hayır ile yad etsin. Allah'tan korkanları ahalinin başına geçir ve iş başına getir. Çünkü ancak bu gibiler vatanı imar edebilirler. Senin menfaatını halka zulüm ederek korumaya çalışanlar aslında senin kötülüğünü düşünen ve halkın kanını içen kimselerdir. İnsanların Allah'a el açıp haklarında beddua ettiği böyle kimseleri iş başına getirmek büyük hatadır. Valiler  ve vergi tahsildarları haksızlık ettikleri zaman padişahın hışmına uğrayacaklarını akıllarından çıkarmamalıdırlar. İyi besleyen kötülük görmez. Kötü besleyen ise, kendi canının düşmanıdır.

Halkına zulüm edenin malını zapt edilmek kanaat ve iktifa etme. Onların köklerini kazı. 

Hırsızlık yapan bir valiyi sevme ve yerinde tutma. Böyleleri ne zaman semirmeye başlarsa hemen derilerini yüzmeli. Kurdun başını, koyunları parçalamadan önce kesmeli. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER