Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Mayıs dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Mayıs ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 33,33 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,34 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,97 oranında azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,33 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 20,94 kapanan kooperatif sayısında yüzde 36,00 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,85 azaldı.

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,94 oranında arttı. 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,56 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,72 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,63 oranında arttı.

2019 yılının ilk beş ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,11 oranında azaldı. 2019 yılının ilk beş ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,37 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,05 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,11 oranında azalış gözlendi.

2019 yılı Mayıs ayında tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti. 2019 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 6 bin 798 şirket ve kooperatifin yüzde 84,33’ü limited şirket, yüzde 13,74’ü anonim şirket, yüzde 1,88’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,84’ü İstanbul, yüzde 11,25’i Ankara, yüzde 6,44’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

2019 Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 12,30 oranında arttı. 2019 yılında toplam 35 bin 877 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 30 bin 640 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,37’sini, 4 bin 741 anonim şirket ise yüzde 27,92’ini oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 12,30 oranında attı.

2019 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 352’si ticaret, 956’sı imalat ve 611’i inşaat sektöründe kuruldu. 679 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2019 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 352’si ticaret, 956’sı imalat ve 611’i inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 679’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 292’si inşaat, 274’ü imalat, sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 300’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166’sı inşaat, 80’i mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 518’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240’i inşaat, 106’sı imalat sektöründe oldu.

2019 Mayıs ayında kurulan 128 kooperatifin 52’si konut yapı kooperatifi, 22’si tarımsal kalkınma kooperatifi 10’ar adet olmak üzere motorlu taşıyıcılar kooperatifi, sulama kooperatifi ve işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 485 kooperatifin 191’i konut yapı kooperatifi, 78’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 54’ü işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2019 yılı Mayıs ayında kurulan bin 55 yabancı ortak sermayeli şirketin 563’ü Türkiye, 75’i İran, 67’si Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 98 yabancı ortak sermayeli şirketin 93’ü anonim, 962’si limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 677’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 395’i gayrimenkul acenteleri, 297’si lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 84,18’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.