Ülkemizde sığınmacı sorunu çok boyutlu bir sorundur,

İçerisinde Türkiye’nin dış politikasının sonuçlarını barındırır

Ülke ekonomik,toplumsal,demogojik yapısındaki

Durumun değişmesinden izler taşır

***

Kayseri’de yaşanan olaylara derinden bir mercek tutarsak;

Sığınmacılara yönelik toplumsal öfke, siyasal öfke, sosyal şiddet

Çıkar çatışmalarının yol açtığı provakasyonlar,

Yanlış yere varan öfke patlamaları...

Üzerine bir şeyler söylemek gerekirse

Mevzunun aslında ırksal,milliyetsel düşünce olmadığını

Aslında sorunun, ekonomik,sosyal sorunlar olduğunu

Söylemek yerinde olacaktır

***

Genel olarak bu hususta

Toplumsal,sosyal öfkenin neden olduğu bazı durumlara

Bakmamız gereklidir;

Şimdi örnekle yaşanan olaylara baktığımızda

En derin düşüncede şunları göreceğiz;

Sığınmacılar;

Savaştan kaçan bir kısım sığınmacı yaşama telaşına düştü,

Türlü endişeyle olan bir yaşama uğraşıydı bu

Suriye’deki iç savaştan kaçıp

Ülkemize sığınanlara ‘kucak açma politikası’

Kimine göre, en başından beri doğru gibi görünse de

Daha sonradan sayıları milyonlara dayandığı

Bu durumla ilgili olarak herhangi bir düzenleme

Ya da bir politikanın en başından uygulanmaması durumu

Ülkemizde uygulanan göç politikalarının geleceğe yönelik olmadığının

Bir göstergesinden başkası değildir

Sığınmacıların ülkemizde ne kadar kalacağı?

Nasıl kalacağı?

Konuları zaman zaman gündeme getirilse de

Bu konuların üzerinde pek durulmadığı  gerçektir

***

Suriyeli sığınmacılar;

Türkiye'nin iş piyasasında velinimet olarak görüldü!

Bu da yadsınamaz bir gerçektir;

Bir kısım sığınmacı, ucuz iş gücünde fazlasıyla tercih edildi

Ülkemizde ucuz iş gücünde, çalışmaları emeğin değerini bitirdi!

Zamanla ekonomik olarak belli seviyede olanlar bir hamle ilerledi

Ve artık sığınmacıları iş sahibi,ev sahibi,araba sahibi…

Olarak görmeye başladık

Hatta Suriyeli sığınmacılar, ülkemizde kendi dükkanlarını açtılar

Bu durum hafızamızı biraz zorlarsak,

Yerli esnafı,Suriyeli esnafla karşı karşıya getirdi

Küçük çaplı ilk kıvılcımlar,

Sosyal öfkeye neden olan durumlar burada başladı.

-Ki ülke ekonomisinin kötüye gittiği dönemler içerisindeyiz

Ekonomi şartlarının kötüye gitmesi

Sandıkta halkın, siyasilere verdiği mesajlardan biriydi

Velhasıl evdeki hesap çarşıya uymadı-

Zaten sosyal olan toplumsal olan öfkenin provakasyona dönüşmesinin

Bir nedeni de ülkedeki ekonomik durumların değişmesiydi

Suriyelere yönelik provakasyonlarda kitlelerin psikolojik olarak

Onların mallarına zarar vermelerinden bunu çıkarabiliriz

Yanlış yere yönlendirilen kitleler neticede

Yerini kutuplaştırıcı durumlara bıraktı.

***

Zamanla sayıları milyonları bulan sığınmacılara yönelik

Herhangi bir politikanın uygulanmadığı da gözlerden kaçmıyor.

Şunu biliyoruz ki sığınmacıları yurtlarına gönderecek olsak

Ya da ne kadar  farklı ülkelere uğurlasakta

Türkiye’nin demogojik yapısının önemli boyutta değişimine neden oldular

Aslında göçmen, göç politikaları dünyadaki diğer ülkelerin de sorunu

Farklı olan kültürlere ait bireylerin

Gittiği ülkelerde bir arada  yaşam uğraşına yönelik

Her ülkenin kendine has bir göçmen politikası var

Bunu elbette ki biliyoruz

Bizim başlıca sorunumuz;

Sayıları milyonları bulan sığınmacı sorununa

Nitelikli Göç Politikası uygulayamamamızdır

Topluma entegre,alışık,bütünleşik olamamış bir çok sığınmacı

Kimimize göre bir çok konuda endişeye neden olmakta

Bazı kesimler bu durumu her ne kadar

Sorun olarak görmemeye çalışsada

Sanırım şu gerçeği görmeleri gerekmekte;

Ülkemizde üretilemeyen politikalar,

Politikasızlık, geleceğe yönelik olmayan politikalar 

Var olduğu sürece

Sosyal şiddet, sosyal öfke,toplumsal öfke... var olacaktır,

Belirli çıkar grupları bunlardan yararlanıp

Ülkemize gri bulutları getirmeye devam edecektir!

Perşembenin gelişi çarşambadan belli değil midir?