Bildiğiniz üzere,

Son zamanlarda insanların doğduğu tarihlerden,

Yaşadığı zaman dilimi içerisinden yola çıkılarak

Oluşturulan X,Y,Z, Alfa kuşak… isimlerini sıklıkla duyuyoruz

Hatta ‘hangi kuşaklar, hangi yaşlarda’ şeklinde bizi

İnternette araştırmaya iten bir durum söz konusu,

Toplumu sosyolojik olarak,

Kuşaklar arasında ayrıştırmaya çalışan 

Tanımlar bir yana dursun

90 lı yılların sonunda İngiltere de ortaya çıkmış,

 ‘Ev Genci’ olarak litaratüre geçen 

Bir gençliğin varlığı söz konusu

-İngilizce kısa ismiyle NEET

***

Geçmiş dönemlerden babalarımız, dedelerimiz 

Kendi gençliklerinden bahsederken

Ya da zamane gençliklerden bahsederken

Onlar hakkında okuyan, araştıran 

Bilen, fikir üreten, ülke politikasına kafa yoran 

Mücadeleci, kahraman gençlik olarak tanımlıyor

-Nerede o gençlik yoksa yeni kuşak apolitikleşti mi? 

Şimdiki gençliği eski gençlikle 

Kıyaslamakta zorluk çektiğimizi hepimiz biliyoruz

Bu tartışmaya açık bir konu

***

Ülkelerin gelecekleri gençliktir, gençlik bir ülkenin umududur…

Ama, ne yazık ki Türkiye ‘Ev Genci’ yetiştirmeye devam ediyor!

-Diğer adı ‘ne eğitimde,ne istihdamda’ 
....
İş arayan gençlerin oranı bir hayli fazlayken

Mezun olan gençlerin,

İş bulma konusunda yaşadıkları sorun fazlayken,

Bazı gençler kendi  işlerini, kendi istihdamını yaratacağı 

Bir dünya hayal ederken

Bu hayalle birlikte, 

Gerçekte girişimcilik ruhunu körelten 

Bir ülke ile karşı karşıyayken,

Bazıları karamsar bir psikolojiye bürünmüş

Ekonomik olarak aile bireylerine bağlı bir yaşam sürdürürken,

Gelecekte emekli sınıfında dahi kendini görmüyorken,

Gelecek beklentileri sönmüş bir gençlik varken

Bu yetmezmiş gibi bazıları

Psikolojik buhran, depresyon ardından bağımlılıkara… sürükleniyorken

Biz konumuzdan fazla sapmadan 

 NEET gençliğine odaklanalım;

***

İş piyasasındaki sorunlardan kaynaklı ya da 

Kişisel nedenlerden kaynaklı bazı gençler 

Eğitim ya da iş hayatından uzaklaşarak 

NEET grubunda yer alıyor.

Küreselleşme ile birlikte 

Piyasada rekabetin fazla olduğu dönemler içerisindeyiz

-Biliyoruz ki
Çalışan gençler ülkedeki 
Ekonomik refahın arttırılmasında önemli bir güce sahiptir.

Bu nedenle öncelikle, 

Genç işsizliğin önüne geçilmesi için;

İşsizlik sorunlarına çözüm üreten

Politikaların üretilmesi, geliştirilmesi yerinde olacaktır.

Bilgilerini ve becerilerini artırıcı, hedef odaklı yaklaşımlar,

Eğitim politikalarını, İşgücü politikalarına uygun şekilde desteklemek,

Öğretim süreçlerinde ülkemizin iş piyasasına uygun

Alanların açılması NEET gençlerinin

Çalışma ortamları ile eğitim ortamlarına  paralel 

Kendilerini nitelikli olarak geliştirebilecekleri ortam sağlanmalıdır.

Ekonomik yetersizlikle 

NEET grubu içinde yer alanlar için

İhtiyaçlarını karşılayacak belirli kurumlarca 

Ekonomik yardımların yapılması da yerinde olacaktır.

***

Aksi halde;

Son yıllarda 

Asıl tanımını hepimizin günlük hayatta sıkça yaptığı

Bazılarımızın hayatında sıkça duyduğu

Gündelikte ki dili;

‘’Ne çalışıyor,ne çalışmıyor,ne iş arıyor...
Aile Evinde yan gelip yatıyor’’

Ya da 

‘Ne okuyor,ne çalışıyor, ne de iş arıyor’ olan 

Milyonlarca ev gencinin trajik öyküsünü 

Ülkece yazmaya devam edeceğiz! 

-Gençler üzerinde toplumsal baskı unsurları devam ediyor!

Geleneksellikten kopma ve modern gibi görülen hareketlerle

Gençlerde ahlaki yozlaşma, toplumsallaşamama

Bir nevi topluma adapte olamama hali, yalnızlaşma gibi...

Türkiye’nin gençlik politikası nereye gidiyor?

Bunu da sorgulamaya devam edeceğiz gibi görünüyor.