Şeriatın izin vermediği hallerde su bile içilmez .fakat şer'i fetva varsa kan dökmek daha caizdir. Şer'i fetva ile birisini öldürmek icap ederse onu öldürmekten korkma. Yalnız çoluk çocuk sahibi ise onları bağışla. Rahatlarını temin et . Suç onların değil ki! Karısı ile zavallı çocuklarının ne günahları var ?

Ne kadar kuvvetli olursan ol , ne kadar çok askerin olursa olsun durup dururken düşmanın üzerine ordu sevketme. Çünkü düşmanın olan padişah yüksek ve müsatahkem bir kaleye kaçarak oraya sığınır ne olursa bi çare kabahatsiz halka olur.

 Hapishanede bulunan mahkumları göz önüne getir . Onların arasında suçsuzların da bulunması mümkündür.

Ülkemde yabancı bir tacir öldüğü zaman onun malına el sürme bu asaletine yakışmaz. Üstelik tacirin memleketindeki yakınları da biçare adam gurbette öldü. O memleketin zalim padişahı da mallarını müsadere etti , diyerek ağlayıp sızlarlar. 

Yetimin dertli gönlünün ahından sakın . Elli yılda edinilen iyi isim bir kötü şöhretle bir an içinde mahvolur gider. 

İÇKİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR İÇKİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR

İyiliğiyle, hayır ve hasenatıyla adını ebedileştiren hiçbir zat halkın malına el uzatmamıştır.

Bir kimse, yer yüzünde padişahlar padişahı bile olsa bir zenginden mal , para aldı mı, öyle bir kimse padişah değil, bir dilencidir. 

Hür ve necip bir insan yokluk ve yoksulluktan ölür. Lakin bir acizin malına , parasına tama'ederek karnını onunla doyurmaz.