Söz dinleyen, Cenabı Hakkın emrini yerine getiren güzel ve iyi kadın, fakiri padişah yapar.

Koynunda yatan hanım, uygun ve geçimli bir kadın ise, kapında her gün padişahlar gibi beş sefer nöbet tutar.

Gün boyu türlü derde katlanıyor da, akşam olunca evinde iyi bir dert ortağı bulabiliyorsan hiç gam yeme! Kimin evi mamur ve yatak arkadaşı onu candan seviyorsa Hak Teala ona rahmet nazarı ile  bakıyor, demektir.

Kadın hem güzel, hemde namuslu ise, kocası onun yüzüne baktıkça kendini cennette bilsin. Kalbi hanımı ile olan insan, gönlünün muradına ermiş demektir.

Kadın dindar tatlı dilli ise,  artık onun güzelliğini, çirkinliğini aramak abestir. Ahlakı güzel olan kadın yüzce, vücutça güzel olmasa bile önemi yok. Onun iyi huyu kusurlarını örter.

Çirkin fakat, ahlakı güzel kadın, peri yüzlü lakin huysuz ve geçimsiz kadından daha makbuldür. İyi huylu kadın, kocasının elinden sirkeyi helva gibi alıp yer.

Kötü huylu kadının ise, helva yerken suratı sirke satar. İyi kadın ruhun gıdası, gönlün eğlencesidir. Huysuz ve geçimsiz kadınlara gelince, Allah bizi böylelerinden korusun!.

Huysuz kadınla evlenen erkek, Karga ile aynı kafese konulan papağana benzer; Kafesten kurtulmayı canına minnet bilir. Kötü bir kadına düştüysen ya alır başını gidersin, yahutta oturup ne söylerse sineye çekersin.

Geçimsiz kadınla oturup kavga etmektense sefere çıkmak daha iyidir. Nitekim ayakkabı sıkıyorsa yalın ayak gezmek daha rahattır. 

Evinde asık suratlı bir eş göreceğine git zindanda yat daha iyi....

Evinde kötü karısı olan erkek sefere çıkınca bayram eder.

Bir evde kadının sesi yüksek çıkıyorsa o evden hayır gelmez. Kadını çarşıya, pazara bırakma. Söz dinlemezse döv. Şayet sözünü geçiremedin bırak o artık erkek gibi gezsin. Sende evde kadın gibi otur.

Kadın, kocasının sözünü dinlemezse erkeği, erkek değil demektir. Böylece karısının şalvarını giyip evde otursun daha iyi. Aldığın hanım cahil ve hain çıkarsa başına bela almışsın demektir. Kadın arpa kulesinde bir parçacık olsun hiyanet ederse artık buğday ambarından umudunu kes.

Hangi kocanın kendisine karşı eli ve gönlü doğru olan bir hanımı varsa, Cenabı Hakkın pek büyük bir lütfuna mazhar olmuş demektir. Kadın yabancı bir erkeğin yüzüne bakıp gülerse kocasına söyle erkeklikten dem vurmasın.

Yabancılara karşı kadının gözleri kör olmalıdır. Evden çıkarsa doğru mezara gitmelidir. Sürmeye rastığa düşkün olan kadın, kocasının yüzüne kara çalar.

Karın evde oturmuyorsa senin artık o evde oturman akıl karı değildir. Uygunsuz kadının elinden timsahın ağzına kaç. Çünkü namusla ölmek, namussuz yaşamaktan bin kere daha iyidir.