Mümin, korku ve ümit arasında olmalıdır. Yani alimler ve salihler gibi güzel ameller işlerse de bu haline aldanmamalı, son nefesinde imansız gitmekten sakınmalıdır.

Bununla beraber nice günahları  olsa da Allah'ın Rahmetinden ümidini de kesmemelidir. Zira itibar sonadır.

Akaid kitaplarında şöyle yazılıdır: '' Yeis; Allahu Teala'nın  rahmetinden ümitsizlik küfürdür. Allahu Tealanın azabından emin olmak ta küfürdür. Hasılı iş müphemdir tehlike büyüktür.

Peygamberlerden başkası, Cenabı Hakkın bir fırka cennette, bir fırka da cehennemdedir. Şura suresi, ayet 7 buyurduğu iki fırkadan hangisi arasında bulunacağını bilemez.

Ömer İbn. Hattap da ra Allahu Teala'nın korktuğundan ve sevabını da umduğundan dolayı şöyle derdi:

''Kıyamet gününde bana, cennete sadece bir kişi girecek deseler o kişinin ben olacağımı umardım. Yine Cehenneme sadece bir kişi girecek deseler, o girenin ben olacağımdan korkardım''.

Sultan Ül-Arifin  Bayezidi Bestami (ks) Hazretleri, bir ayna alıp ona bakarak şöyle buyurmuştur: '' Yaşlılık alametleri belirdi ama hala kusurlar hatalar işlemekteyiz.

Halbuki gaybde hakkımızdaki mukaddere hükmü bilmiyoruz''.

Bunula şu mealdeki ayeti Celileye işaret etmişti: Ve hiç bir nefis yarın ne kazanacağını kestiremez. (Lokman Suresi; ayet 34)

Yani ileride başına ne geleceğini, hayır mı şer mi kazanacağını bilemez.

Ve şu hadisi şerife işaret etmişti: Amellerde itibar sonlarınadır. ''Yani, o amelin bozulup bozulmadığı, makbul olup olmadığı, onunla sevap kazanıp kazanmadığı, makbul olup olmadığı onunla sevap kazanıp kazanılmadığı hep son nefesle belli olur.

Bu sebeple şöyle dua etmelidir: '' Cenabı Hak Resulullah efendimiz sav ve sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine son nefesimize kadar son nefes dahil her nefes daim bizleri imanda hidayette itaatta istikametle dinine hizmette ve rızasına muvafık amellerde daim eylesin .An.

HADİSLER: Resulullah sav efendimiz şöyle buyurmuştur: Ve her ilim, sahibi üzerine kıyamet günü vebaldir, ancak ilmi ile amel eden kimsenin ilmi müstesna (Taberani)

Resulullah sav efendimiz şöyle buyurmuştur: Ümmetimin en hayırlıları alimleridir. Dikkat edin!  Muhakkak Allahu Teala, cahilin bir günahını affetmeden önce alimin kırk günahını affeder.(Feyzül-kadir) 

Bera ra dedi ki; ''Resulullah efendimiz sav yüz güzelliği ve yaratılış cihetinden insanların en güzeli idi''. 

Resulullah sav efendimiz şöyle buyurdular: '' Kim benim kabrimi ziyaret ederse , ona şefaatım vacip olur''. (Beyhakı)