Şu üç günlük geçim dünyasında,

Geçinmek bir haylidir ki güç oldu,

Oysa sadece

Ekip, biçip, gidecektik öyle değil mi?

Ey en akıllı kişisi dünyanın!

Halbuki yıllarca tarla sürdü, ekti

Ama ne bir buğday alabildi ne de saman

Bu tarlada ne bir buğday yetişir ne de saman!

***

Halbuki bu tarla altından buğday yetiştirir!

Gümüşten üzüm bahçesi

Erik iriliğinde yulaf,

Hiçbir toprakta yetişmemiş,

Nice ürünler yetiştirirdi

Yahut yetiştirilebilirdi!

Bilakis tarla sahibi ne tarlayı sürebildi,

Nede ekmesini bilebildi…

Yok canım,

Olur mu öyle şey? dedi biri

Kabahat topraktadır!

Tarla sahibinde değil,

Ne yazık ki tarlayı sürmesini

Bilmeyen çiftçiye benzerler,

Kabahati toprakta ararlar!

***

Toprağı yeni baştan sürmeye

Ne günleri yeter, ne de güçleri

Yeni baştan ekmeye kalksa…

İnsan bu, bir on fazla para edinmek için,

Her çareyi buluyor doğrusu

Heeey gidi dünya heyyy!

Tasarruf çağına girdiğimizden beri

Ev işlerine uymada tasarruf

Boynumuzun borcudur!

***

Tasarruf çağındayız, efendim!

Tasarrufa riayet ediniz!

Herkes on parasından ayırsın kenara

Yüz parasını tasarruf etsin,

Fazla bir israfa ne gerek var ki!

Tasarruf çağına girdiğimizden bu yana,

Tasarrufa riayeden bir yazı yazmak istedim!

2024 yılını tasarruf çağı ilan ederek…