Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüsle ilgili Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi konulu bir anket yaptığı ortaya çıktı.

23-29 Mart tarihleri arasında yapılan ankete 1630 sağlık çalışanı katıldı.

Anketten çıkan sonuçlar şöyle açıklandı:

- Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 50'si çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj (eleme) mekânı sağlanmadığını, yüzde 44'ü COVID-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim ve iş organizasyonunda yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini belirtti. 

- Katılanların yüzde 50'si birimine COVID-19 ile ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber eğitim materyali verilmediğini söyledi. Yüzde 83’ü ise, kaygı içinde olduğunu vurguladı.

- Ankette çalışanlar bulundukları bölümde çalışan sayısının artırılmadığını, hala gebe, kronik hastalığı olanlar gibi sağlık çalışanlarının riskli bölümlerde çalışmaya devam ettiğini, dönemsel de olsa hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalandırma ile ilgili sorun yaşadıklarını bildirdi.

- Sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük gibi kişisel koruyucu malzeme eksikliklerinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğü belirtildi.

- Sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık hizmeti sunuyor. Veriler kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret ediyor. Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturuyor, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden oluyor. 

- Pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor. Sağlık Bakanlığına sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve kişisel koruyucu donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha bildiriyoruz.