Atalarımızın, büyük Türk milletinin, yüzlerce yıllık mücadelesi sonucu, kan akıtılarak çile çekerek bizlere emanet ettiği bu aziz vatan bölücülere hep mezar olmuştur, bundan sonra da olacaktır.

Bilgehanların, Fatihlerin, Atatürk’ün bağrından çıktığı bu büyük milleti halklara bölüp emperyalizmin kucağına atmak isteyenler karşılarında demokrasi, meşru nizam aşığı milliyetçi vatansever, Türk milletini bulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti, Cumhuriyet sınırları içinde yaşayan, kendisini Türklüğe adamış herkesi, Türk sayar. Türk milliyetçileri bölücü değil, birleştirici, bütünleştiricidir. Irkçılığa ve faşizmi reddettiği kadar, Türkiye hakları sözleri içinde azınlık ırkçılığı yapan zihniyeti, azınlık ırkçılığına yataklık yapan sahte solu da reddeder. 

Emperyalistlerin eşkıyalarıyla kol kola yürüyen azınlık ırkçılığına, azgın bölücülüğe, Atatürk’ün emaneti bu aziz vatanı parçalamak, bölmek ve yutmak isteyenlere, bu millet yaşam hakkı tanımayacaktır.

Türkiye’de Türkiye hakları yoktur, yalnız ve yalnız ebedi, büyük Türk milleti vardır.

Yasal olarak kurulmuş tüm siyasiler, kışkırtmalardan, azgın saldırmalardan vaz geçmeli, gerçek demokrasinin sınırları içinde çekilmeli; mezhepçilik kışkırtmalarından, bölgecilik istismarından geri durmalıdır.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Milliyetçileri Büyük Türkiye’nin mimarıdır. 

Büyük Milletim; Tarih sana her zaman “Büyüklük” unvanını vermiştir. Tarihte küçülmeyen tek millet sensin. Medeniyet, kültür, askerlik teşkilatçılık denince akla hep Türk gelir. Çağlar açan çağlar kapatan sensin. Senin büyüklüğüne uygun milliyetçi evlatların bugünde senin büyüklüğünü korumak, onu yaşatmak için savaşmaktadır. 

Yarının yeni çağlarını, teknolojide, ilimde, kültürde, senin milliyetçi vatan sever nesillerin açacaktır. Millî düşünenler seni her alanda yüceltecek güçlü bölgesinde lider Türkiye’yi kurmaya yeminli milyonlarca milliyetçi genç el ele, kafa kafaya, gönül gönüle çalışmaktadır. Milliyetçiler Büyük Türkiye’nin kurucu mimarlarıdır. 
Büyük Türkiye birbirini seven sayan, Türklük gurur ve şuuruyla birbirine kaynaşan insanların, kalkınmış müreffeh ülkesi olacaktır. Dünya mazlumlarının umudu olan büyük Türkiye, mazlumları ezmeyecek, horlamayacak ve emperyalistler gibi asla sömürmeyecektir. Ortak kazanımlarını adaletli olarak hep paylaşmıştır, bundan sonrada paylaşmaya devam edecektir. 

Milli birlik şuuruyla, Türk milleti kalkınmış, büyük sanayi toplumu haline gelmiş, dünyaya teknoloji üreten ve satan barış ve huzur içinde yaşayan sosyal adaleti sağlamış, hayal edilen Türkiye, mutlaka milli irade ruhuyla hak ettiği yere gelecektir.

Türk milletinin bölünmez ve kutsal bütün olduğu davasının mücadelesini başlatan, milyonlarca şehidin kanları pahasına bize atalarımızdan miras kalmış olan Türk vatanının bölünmezliğinin savaşçısı olan Türk milliyetçileri ve Türk milleti, büyük atalarımızın kutsal emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünün koruması ve ölümsüz olarak yaşatılması mücadelesinin verildiği bir seçim gerçekleştirecektir. 

Vatanını, milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü isteyen, Atatürk milliyetçileri ve milli düşünen her Türk evladı; FETÖ/ PKK/ PYD/ HDP ile emperyalistlerin üst aklın maşası, dağ kadrolarındaki teröristlerin her gün destek açıklaması yaptığı siyasi partiye ve siyasi lidere, destek olamaz olmamalı.

Anlamlı bir tarih olan 14 Mayıs’ta Türk vatanının bölünmezliği ve Türk milletinin birliğinin korunması gayesi güdülmektedir. Millet hukuk düzeni çerçevesinde memleketin kalkınma mücadelesinin yürütülmesini istiyor. 

Millet, milli duygu şuuruyla ilim, irfan, ahlak ve nizam anlayışı ile mücehhez alarak iktidarın sürdürmesini, namerde de muhtaç olmadan yaşayan emperyalizme boyun eğmeyen, ondan emir almayan, demokratik, özgür ve güçlü bir milli Türkiye görmek istiyor.

Böyle bir Türkiye’yi inşa etmek için her şeyden evvel, memleketin insanlarını kurucumuz Atatürk milliyetçiliği şuuruyla doldurup, onlara milli ülkü vererek ve manevi değerlerimizi, imanımızı her gönülde tutuşturarak, tutuşmuş bir meşale yaparak, memleket insanlarının enerjisi seferber edilerek gerçekleştirilecektir. 
Cumhur ittifakı milli iradeye sahip çıkarak, Türkiye’yi esarete, köleliğe götürmek isteyenlere karşı, amansız milli savaşını sürdürmektedir. Bu savaşın taraflarından olan, siyasi muhalefetle ortak hareket eden, Türkiye düşmanı yabancı basında çıkan dergilere kapak olan Erdoğan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığını, hep birlikte dikkatle, ibretle takip ediyoruz. 

Büyük Türk Milleti! Yabancı emperyalist ideolojinin kökünü Türkiye’de Milliyetçi ruh ile kazıyacaktır. Milli değerleri kazanımları yok sayan, ona dokunacağını, yüz yıllık cumhuriyeti değiştireceğini söyleyenleri bir masa etrafında toplayanlara, Cumhuriyet Halk Partisi lideri sahip çıksın ister partisinde onlara kucak açsın ister başka ihtirasların tesiri altında başkaları payanda olsun, payandalarıyla beraber milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıkan millet haklarından gelecektir. 
Türk milliyetçileri büyük Türkiye’nin mimarıdır. Türk milleti, Milliyetçi Türk gençliğinin omuzları üzerinde ilelebet yükselecektir.