''Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil,

Omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın''

"Kadının varlığına katlanamayan zihniyet; elbette onun yazmasına, okumasına, düşünmesine de karşıdır."

"En iyi yetiştirilmiş kadınlar zihinleri en uygar olanlardır."

''Sekiz çocuk büyütmüş olan bir gündelikçi kadın dünyanın gözünde yüz bin sterlin 
kazanan bir avukattan daha mı az değerliydi?''  

Dünyanın her yerinde kadın yoksul mu ?

Kadınların özgürlüğünden ne anlıyoruz?

***

Öyle ki her ülkenin tarihine baktığınızda 

Kadın mücadelelerini görebilirsiniz

Resmi olarak 1977'de kabul edilen 

'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak tarihe geçen

8 Mart sıradan bir gün değildir

8 Mart'ın hikayesi aslında 

İnsan hakları temeline dayanır

Kadınların sosyal bilinçleri için

Savaşarak kazandığı bir mücadeleyi esas alır

Cinsiyet eşitliği ve  kadınların siyasi -sosyal yerinin geliştirilmesi 

Amacıyla dünyanın her yerinde kutlanıyor

***

8 Mart 'Kadın Hakları' hareketlerinin de bir odak noktası!

1857 'de Newyork'lu 40 bin dokuma işçisi kadının

Daha iyi koşullarda çalışması ve 

Eşit işe eşit ücret talepleriyle 

Greve çıkmasıyla kolluk kuvvetler

Grevci kadınların ve diğer işçilerin 

Dayanışmasını engellemek için 

Fabrika kapısına kilit vurar

Fabrikada çıkan yangında 129 kadın yanarak can verir.
 

***

Kadın mücadelesi  Dünya'ya

 'Kibritçi Kız Masalı' olarak dillere pelesenk olmuş 

Masalın aslında bir masal olmadığını öğretti!

Kibrit fabrikasında kibrit yapımında kullanılan fosfora 

Uzun süre temas ettikleri için, 

Bu kibritçi kadınların çene kemikleri çürümekteydi.

İşçi kadınlar insanlık dışı vaziyette çalışmaktaydı

O genç kadınlar, canlarını tehlikeye sokan koşulları 

Değiştirmek için hep birlikte sokağa çıkarak direndiler 

Başta İngiltere olmak üzere 

Dünya'nın bakış açısını değiştiren bir başarıya da imza attılar. 

***

Bu mücadele hikayelerinde gördüğümüz gibi

Dünya tarihinde kadın hareketleri uzunca anlatılarla sürer gider

Kadınların tarihte toplumsal mücadelelerindeki 

Hareketlerine baktığımızda 

Tarihin sahnesinde

İlerletici bir rol oynadıkları aşikardır

Tarihte bir çok örnek görürüz ki 

Aslında kadınlar erkeklere de öncülük etmiştir! 

Savaş mücadelelerinde ve direnişlerde seslerini yükselmişlerdir
 

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında rol oynayan nice kadınlarımız vardır-

- Mustafa Kemal Atatürk, toplumuzda kadınların hak ettiği

Yere gelebilmesi için birçok reforma imza atmıştır-

Ancak tarihsel süreç içerisinde 

Kadından aile, iş yaşamı, toplumsal teslimiyet beklentileri istenmiştir

Kadının kaderi her daim 

Belirli gelenek,görenek ve inanç sistemlerinin

Keyfi yorumlanmasının getirdiği düzen içerisinde

Sıkıştırılmak olmuştur!

Aile tablosuyla belirlenen ve desteklenen 

Aile içinde cinsiyet temelli yaklaşımlar

Kadın için düşük vasıflı iş

Eş ya da diğer aile bireylerinin

Gelirlerine bağımlı kılan bir anlayış söz konusudur!

Kadını eğitimden, çalışma yaşamına katılmaktan 

Önemli boyutta alıkoyan 

Aile yapılarının cinsiyetçi iş bölümü

Kadını sınırlandırmıştır!

***

Kadınların her alanda görünür olması 

Sivil,siyasi,sosyolojik toplumsal açıdan 

Fazlasıyla önemlidir!

Bir domino etkisiyle gelişim göstermiş olan

Dünyadaki kadın hareketlerinin

Her dönem sekteye uğratıldığını da 

Yakın tarihlerde ve geçmiş tarihlerden 

Görmeniz mümkündür

Ataerkil düşünce tarzları her dönemde 

Kadının önüne bir set kurup

Kültürel,geleneksel,inançsal kılıflarla

Kadının belirli kalıplara koyulmasına

Neden olmuştur!

***

Neticede;

Dünya'nın her yerinde ve Türkiye'de

Kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet!

Toplumsal bir hastalıktan başka bir şey değildir!

Toplumsal yaşamda kadın ve erkeğin arasında ki 

Eşitsizliğin kurumsal her alanda 

Ortadan kaldırılması gerekir

Şiddetin önüne geçilmesi ve

-Tabii buna cinsel şiddet,taciz,istismar,mobing
Gerek ki psikolojik şiddet,toplumsal şiddet… v.b. 

Töre cinayetleri, kadın cinayetleri, 
Eğitimden uzaklaştırılan ve 
Erken yaşta evlenmeye zorlanan kız çocukları 
Çocuk istismarlığı … -

Tüm bunları kapsayan yasaların çıkarılması

Bu alanda ki her yasanın düzenlenip geliştirilerek

Kadınların her alanda güçlendirilmesi 

Toplumlarında statülerini artırılması için

En başta eğitim olmak üzere hukuk çalışmalarının 

Düzgün bir biçimde uygulanması gerekir!

Kadınların ayrıca eğitimli olmalarının yanında

Gelir getiren bir iş sahibi olmalarını

Belirli aile bireylerine ve eşlerine maddi açıdan 

Bağlı kalmamaları özgür olmalarını da sağlamak gereklidir!