GELECEĞİ AYDINLATAN KANDİL IŞIĞI

Ulusumuzun kurtarıcısı ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetince kendisine verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul etmişti. 100.Doğum günü olan 1981 yılından bu yana 24 Kasım günleri Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. 

Öğretmen, kendini mesleğine adayan, saygınlık kazanan, seven ve sevgiyle yaklaşan, kalbe giren ve kendini kabul ettiren, sevdiren, öğrencinin gönlüne girendir. Öğretmen, öğreten, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri tespit edip, ortaya çıkaran, insan gibi yetiştiren, aktardığı bilgi ve birikimiyle, medeniyet ve kültür inşasına katkı yapan asil insandır.

Öğretmen sadece sıradan bir memur değildir ve olmamalıdır. O, “genç ruhları örs üzerinde döverek işleyen bir demircidir.” Eğitim anlayışında öğretmen “ahlak” eğitiminde en önemli model olmaktır. Öğretmenlerin de öğrenciye bu anlamda çok iyi örnek olması gerekir. Aksi taktirde eğitimde istenen başarı yakalanamaz. Öğretmen öğrenciye biçim veren kişidir.

O halde öğretmen, bilgisi, becerisi, davranışları ve kişiliği ile de öğrenciye örnek olmalıdır. Toplumların yol göstericileri, milletlerin kurtarıcıları da öğretmenlerdir. Öğretmen sadece bilgileri öğrencilere aktaran kişi olmamalıdır. Öğretmen başarısızlıkların nedenlerini araştıran, gerekirse fedakârlık yapan, yaptığı işi seven ve cesur olan kişidir.

Öğretmen çalışmayı, saygılı olmayı, adaletli olmayı, kanunlara bağlı kalmayı, milletini sevmeyi ve vatansever olmayı öğrencilerine aktaran kişi olmalı, tutum ve davranışlarıyla da tüm bu olumlu özellikleri yansıtmalıdır. Ancak bu yolla öğrenciler öğretmenlerinin takipçileri olurlar ve ahlak idealine ulaşırlar. Bir memlekette ticaret ve alışveriş tarzı bozuksa bundan muallim mesuldür.

Siyaset, millî tarihin çizdiği yoldan ayrılmış, milletinin tarihî karakterini kaybetmişse, bundan mesul olan yine muallimdir. Gençlik âvâre ve dâvasız, aileler otoritesizse bundan da muallim mesul olacaktır. Öğretmen, yetiştireceği öğrencisine önce vatan ve millet sevgisini, güzel ahlâkı, dürüstlüğü öğretendir.

Muallim ruhlar sanatkârıdır… Muallim bilen öğreten, irşat eden, yol gösteren, terbiye eden, hülasa veli, mürebbi ve emin vasıflarına sahip insan olacaktır. Ruhların mürşidi, hayatın nazımı ve istikbalin en emin kefili olacaktır. Bu yalnız okuma yazma öğreten insanın işi değildir. Kendilerine emanet ettiğimiz evlatlarımıza, babalık, annelik yapan, öğrencisine her konuda örnek olan öğretmenlerimize büyük görev ve sorumluluk yüklenmektedir.

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, daha iyiye ve ileriye giden bir Türkiye meydana getirmek için en büyük çabayı kuşkusuz öğretmenlerimiz göstermektedir. Onlar bir kandil gibidir, ışığı ile çevresindeki herkesi aydınlatır. Türk toplumunu bugüne getirmiş bulunan öğretmenleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, öğretmenler günü kutluyorum.

YORUM EKLE