Bazı kavramlar soyuttur,

Bireylerin algılarına ve yorumuna bırakılmış gibi

***

Otoritenin olduğu baskıcı ve özgür olmayan toplumlarda

Bir politik tartışma yapıyorsanız eğer,

Kendinizi ifade ederken bazı kavramları

Tam anlamıyla açıklayamazsınız,

Herhangi bir politik kavramı da

Doğru aktaramazsınız haliyle

İnanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü,...

Özgürlük, kalkınma, hukuk,...

Yaşama hakkı, insan hakkı, adalet, eşitlik.. 

Tam olarak bu kavramlar işte

***

Demokrasi de bu kavramlardan biri;

Herkesin demokrasi tanımı birbiriyle uyuşmayabilir

Fakat bu tanımı yaparken de bu kavramın

Gerçeklerden ve kendi ekseninden de kopmaması gerekir

Bilakis kendi gerçekliğinin, topluma yansıtılması da gerekir

-Aksi halde görünen sadece Hayalet Demokrasi’dir

 ***

Siyasette çok seslilik bir başka anlamıyla

'Çoğulcu siyasi ortam'

Farklı siyasi görüşlerin kendilerini

İfade edebilmelerine imkan verir

Eh bu durumda haliyle,

Uzlaşmacı ve hoşgörü çerçevesinde

Siyasal ortamı bina etmek gibi bir durumun

Gerekliliğini zorunlu kılıyor

Demokratik Politikayı

Kurumsallaştıracak yegane şey de budur

Siyasal kurumda uzlaşma ve hoşgörü

***

Biraz olaya derinden baktığımızda

Genel olarak şu sonuca varacağızdır;

Bir yönetimde çoğul seslilik

Çoğul talebi de ortaya çıkarır

Siyaset kurumunun

Sürekli değişmesi, geliştirilmesi kendini yenilemesi gerekir ki

Farklı düşünce biçimlerine çözüm bulabilsin

Talepler karşılanabilsin,

Taleplerin değişimi ise

Toplumun ve de zamanın getirdiği değişimle alakalı bir durumdur

-Mikro politika olarak olaya baktığımızda

Taşra da ki çoğunluğun talebi farklı iken

Yine şehirdeki çoğunluğun talebi farklıdır

Bundan 50 yıl önceki talepler ile

Günümüzdeki talepler de bir olmayacaktır

Yani politik yönetimlerin,

Çağa göre, talebe göre, topluma göre

Kendini yenilemesi burada zaruri olmuş oluyor

Çoğulculuğun talepleri karşılanmazsa eğer

Haliyle demokrasi kesintiye uğruyor,

İstekler de susturulmuş oluyor

Kısaca

Demokrasi kavramı

Sürekli gelişmeye açık ve dinamik bir kavram

Çoğulculuğun isteklerini karşılamak için

Siyaset kurumunun da

Sürekli değişmesi, geliştirilmesi kendini yenilemesi şart 

-Daha yenilikçi bir demokrasi anlayışı şart

***

Şimdi biraz hükümet ve muhalafet

Konularına genel açıdan bakmakta fayda var

İktidarlar tarafından hoşlanılmayan bir düşünce,

Çeşitli müdahalelerle tarih boyu

Susturulmaya maruz kalmıştır

Tarihte nasıldı bu?

Kendisinden farklı bir sese

Tahammül edemeyen iktidar tarafından

Her muhalefetin kaderi

Suçlanma, baskılanma,

Sürülme, tutuklanma, susturulma... olmuştur

Söz konusu bu durum;

Muhalefet iktidarı ele geçirdiğinde 

Bir zamanlar kendilerinin,muhalifken eleştirdiği şeyleri

Kendi muhalefetlerine yaparak süre gitmiştir

Sürgün, hapis,ölüm cezaları…

-Ne yazık ki

Toplumumuzda bu durum 

Hala kısır bir döngü şeklinde

devam etmektedir.

Burada yenilenmiş bir siyasi kurum  görememekteyiz

Konuya genel olarak baktığımızda

İktidarın halka yansıttığının bir demokrasi

Değil bir 'Despotluk' olduğunu görmemiz mümkündür.

***

Bu kısır döngünün nedeni ise

Siyasette iktidar-muhalefet arası uzlaşmanın,

Anlaşmanın, iletişimin bina edilememesidir

Bu durum da yönetimde

Gerçekte olan, asıl konuların tartışılmasına engel olmuştur,

Hal böyle olunca

Siyasilerin arasında ki uzlaşmacı olmayan kutuplaşma yapısı

Millete yansıyarak milli birliği beraberliği

Bozacak sorunlara

Sonrasında siyasi kaoslara neden olmuştur

Neticede ;

Böyle bir ortamda

‘Çoğulcu Politik Kültür’ yerleşememiş ve

Demokratik kurumsallaşma da sağlanamamıştır

***

Muhalefetsiz bir demokrasi düşünülemez elbette

Muhalefetin susturulmaya sindirilmeye çalışıldığı

Bir yönetim biçiminin varlığı da sadece

Demokrasi Hayaleti nin kol gezdiği

Gerçek bir demokrasiden yoksun

Bir durumu gözler önüne seriyor

Böylece;

Halkımızın demokrasi olarak gördüğü,

Aslında kendisini dibe çeken

Politikaların kendisi olmuş oluyor!

***

Muhalifler bu siyasal kısır döngünün içerisinde

Demokratik bir anlayışın

Nasıl bina edileceğini tartışıp dururlarken

Kendilerine dönüp demokrasiden ne anladıklarını sorgulasa

-Ki bizim ülkede muhalefet henüz kendine

Çoğulcu Politik Kültür’ü getirememiştir

En başta bunu kendi siyasal ortamlarında yapsa

Gerçekteki demokrasiyi topluma da yansıtsa

Belki de her şey çözülebilir ne dersiniz?

Çünkü;

Demokrasi, kurallarına uygun şekillerinde işlenirse

İnsan onuruna yaraşır vaziyette en iyi yönetim biçimidir

Bunun aksi

‘Balık baştan kokar’ söylemini ortaya çıkarmıyor mu?