Ülkemizin kalkınma ve ilerlemesini engellemeye bağlı olarak zaman zaman ciddi sarsıntılar ve buhranlar yaşatılıyor, bu sarsıntıların nedenlerinin önemli bir kısmı dış etkilerdir.

Dünya üzerinde büyük devletler arasında sürdürülmekte olan dış destekli ülke içi karışıklık ve şiddet mücadelelerinin çevresinde düğümlendiği memleketlerden birisi her zaman en başta olan Türkiye’mizdir.

Bazı kimseler yaşadığımız ve ülkemizin başına gelen darbeleri, yaptırımları ve iç karışıklıkla meydana gelen olayları memleketin sosyal şartlarının buna sebep olduğunu, başkaları ise aşırı uçların çatışması sonucu olduğunu iddia etmekte iseler de asıl sebep bunlar değildir.

Asıl sebep Türkiye’yi parçalamak, yıkmak ve yutmak isteyen kökü dışarda fesat hareketlerin meydana getirdiği planlı bir durumdur. Ciddiyetle üzerinde durulması ve vatanını seven milli düşünceye sahip memleket çocuklarının, Türk milletinin birliği ve Türk Vatanının bütünlüğü konusunda hiçbir taviz kabul etmeyen bir tutumla el ele vermeleri gerekmektedir.

Türk Milletinin birçok güçlükleri yenmesini bilen bir millet olduğundan emin olarak, içinde bulunduğumuz meseleleri milli birlik içinde dış güçlere, Türkiye düşmanlarına karşı dik durarak çözeceğimizden eminiz. 

Dünyaya, devlet nizamı öğreten Türk dehası, bugün ayrık otları gibi türemiş, yabancı, bölücü, sahte ideolojilerin saldırısına uğramaktadır. Ancak, şuna inancımız tamdır ki, Türk medeniyetinin ve kahramanlık ruhunun temsilcisi olan Milli düşünen Türk gençliği, devletimizin zaman zaman karşı karşıya kaldığı bu buhranlardan çıkarıp, idealist düşünceleriyle yorulmaz omuzlarında her türlü tehlikeye karşı koruyacak, ülkeyi yüceliğe, esenliğe götürecek güç ve inançtadır. 

Türklüğün varlık kavgasında Türk dehası, en umulmaz, en karanlık anlarında büyük kurtarıcı evlatlarını çıkarma imkanına sahiptir. Millet ve Vatan aşkıyla milli bütünleşmeyle çağın ilerisine geçmiş, büyük Türkiye’yi kurtarmaktır. 

Türkiye’yi kurtarmak milli devleti kurmak, güçlü iktidar olmaktır. Asla unutmayınız ki, milli devlet, güçlü iktidar, sizin beyinlerinizde, sizin gönüllerinizde, sizin ellerinizde kurulacaktır. 

Bu sebeple yılmayacak, usanmayacak, korkmayacaksınız. Çünkü gelecek, yılmayan, usanmayan, korkmaya insanlarındır.

Yaşayan milli devlet Güçlü iktidar, Büyük Türk milletinin milli düşünen evlatlarının ellerinde yükselecektir.

Milletlerin büyük eser ve hamlelere giriştikleri dönemler, büyük bir aşk ve iman içinde mukaddes hedeflere yöneldikleri zamanlardır. Bu iman ve aşk bütün fertlerini “tasada, kaderde, kıvançta” toplayarak büyük başarılara götürür.

Esasen büyük şahsiyetlerin, dâhilerin ve kahramanların doğması ve gelişmesi böyle bir milli hamlenin ve coşkunluğun görüldüğü dönemlere rastlar. Yirmi yıllık istikrarlı iktidarda tüm alanlarda milli gelişmeler ve milli savunmadaki gelinen aşama buna bir örnektir. Büyük şahsiyetlerin kaderleri, milletlerin kaderlerinden ayrılmaz. 

Türkiye’nin en önemli ödevi milli bütünleşmedir. Milli sınırlarımız içinde yaşayan, bölücü olmayan ülkenin sınırlarını, milli değerlerini kabul eden her şahsı Türk milletinin bir ferdi olarak biliyoruz.

Bu kutsal vatanın yedi bölgesinde taşıyla toprağıyla yüzyıllar içinde aynı potada yaşamış, karışmış insanların vatanıdır. Bu vatan aziz şehit kanlarıyla bizlere armağan edilmiş, kutsal topraklardır. 

Görevimiz, bizlere emanet edilmiş bu vatanın her karış toprağını canımız pahasına da olsa korumak, savunmaktır. Atalarımızın bize emanet ettiği bu kutsal serveti, aynen gelecek nesillere bölünmeden parçalanmadan bırakmak. 

Bu uğurda görev alacak her şahsı her kuruluşla dostuz, onu kardeş biliriz. Bu ödevde nöbet alacakları şimdiden bağrımıza basıyor, selamlıyoruz; be sebeple hemen belirtelim ki, Türk milleti ayırımcı değil, birleştiricidir; bölücü değil, bütünleştiricidir.

Ayırımcı, bölücü her cereyana da şiddetle karşıdır. Ülkeyi bölme, parçalama ve yutmak isteyen terör örgütlerinden medet uman ve yan yana siyasi yol yürümeyi amaçlayanları da millet asla affetmez. 

2023 seçimi Türk Milletinin, Türk insanının yönetim yolunu, kader çizgisini, milletimizin insan sevgisini ve insan haysiyetine sonsuz saygıyı esas alan yeni bir yol işaret etmektedir. Bu yolum temel kaynağı milli düşünce, Türklük şuur ve gururudur. 

Türkiye’nin emperyalistlerle mücadelesini ve içinde bulunduğu şartları nazara alarak, ifade emek ve hatırlatmak isterim ki gerçek değerlerimizin ve milli gelişmelerin karşısına çıkmak, kale kapısını içten düşmana açmak demek olur.

Cihanın ufuklarından yeni bir güneş gibi doğan Büyük Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır. Meşaleyi söndürmek için Avrupa ve emperyalistler Türkiye’ye karşı birleşmişlerdir. Unutmayalım! Bu meşalenin yanmaya devam etmesi sizlerin elindedir…