Emeklilerin maaşı ve

Çalışan emeklilerin

Yaşamının bedbahlığı bir yana dursun

-ki onlarında asgari ücretlilerden kalır yönü yok o başka!

Asgari ücrette gündemimizin bir parçası haliyle

Toplumumuzu doğrudan ilgilendiren

Hatta toplumumuzun ciddi çoğunluğunu kapsayan bir konu

***

Asgari ücret tanımları genellikle şöyle yapılır;

'Asgari ücret diğer adı minimum ücret

En alt belirlenmiş rakam!

Yasal olarak işçilere ödenebilecek en düşük ücret seviyesi'

'İşçiler belirlenen sınırın altında emeğini satamaz'

Bu tanıma göre;

'Bir çalışanın gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb.

Gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden

En az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanması gerekir'

***

Bırakalım bu tanımları şimdi

Bizim ülkede asgari ücret demek;

İş hayatının ilk basamağına

Asgari ücretle başlayan milyonlarca insanımızın

Tüm deneyimlerine rağmen yüksek refah rakamlara

Çıkamaması demek

Yani başka bir tanımla;

Eğitim,tecrübe,bilgi v.b. değerlerin para etmemesi

Ekonomik kariyerin, sınıf atlamanın hayal olması,

Bir işgücü piyasasının olmaması demek

Refah bir ekonomik güce

Daha yüksek ücretli işlere geçememek demek!

Yüksek kredi faiz rakamlarına mecbur kalıp

Borç çamuruna saplanmak demek

Bizim ülkede asgari ücret demek;

Asgari ücretlinin alım gücünün enflasyon karşısında erimesi demek

-Yani verilen ara zamlarla,

Rakamları yüksek gösterdikleri paranın

Cebe gelene kadar buhar olup uçması demek

-Tıpkı emekli maaşlarında olduğu gibi

Ah! Bizim ülkede asgari ücret demek;

Köşede dursun giyimi-kuşamı,gezmesi-tozması,eğitimi,ulaşımı

-Bilirim bunlardan dahi feragat edilmiş bir toplumuz

Bırakın köşede kalsın yeni evi, arabası yeni koltuk takımını hayal etmek

Ay sonununa para yetiştiremeyen milyonlarca insan demek!

.

.

.

Bizde asgari ücret demek;

Bölgeden bölgeye ekonomik refah etkisinin düşmesi ve kalkması demek

-Şehirden şehire hatta mahalleden mahalleye…

Alım-satım gücünün değişmesi demek

Sefaletin kalıcı hale gelmesi demek!

İnsanlarımızın insanca yaşama hakkının gasp edilmesi demek

Denetimsiz, düzensiz bir ekonomi sistemi demek

Kötü idare edilen bir ekonomik düzeninin olması demek ise;

Adaletsizliğin artarak

Gelecek kuşaklara aktarılması demek

Ekonomik alanda ahlaksızlığın, sahtekarlığın çoğaldığı

Bir toplum demek!

Para kazanmak uğruna

Geçimini sağlamak uğruna

Suça eğilimli, suç işleme potansiyeli yüksek olanları

Hırsızlığa, gaspa, dolandırıcılığa…

Teşfik etmek demek!

***

Aklıma Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ romanından bir alıntı geldi

Suç işlemek demişken;

Yaşamın sefaleti içerisinde kalmış

Yoksulluk ve çaresizliği konu edinen

Bu romanı okuyanlar iyi bilirler

En alt kesimlerde yoksullukla geçimini

Sağlayanları savunur roman

Ailesine ekmek götürebilmek için hırsızlık yapmak zorunda kalan

Kahraman Jean Valjean'nın hikayesidir bu

***

Kız kardeşinin çocuğunu açlıktan kurtarabilmek için

Hırsızlık yapan bu nedenle kürek mahkumiyetine çarptırılan

Jean Valjean romanda şöyle der;

"14 yaşımdayken karnımı

Doyurmak için bir parça ekmek çaldığımda

Beni zindana attılar

Ve orada tam 6 ay bedava ekmek verdiler.

Hayatın adaleti budur."

Romanda kahramanın bu sözlerine karşılık verir gibi

Şöyle bir paragraf geçer;

İnsan kişiliği bu şekilde,

Tepeden tırnağa, tamamıyla dönüşebilir mi?

Tanrı tarafından yaratılan insan,

İnsan tarafından kötülüğe itilebilir mi?

Ruh kader tarafından bütünüyle

Değiştirildiğinde kötülüğe meyilli hale getirilebilir mi?

Kader kötü olabilir mi?

***

Sonuç olarak;

Toplumumuzda

Kötüye giden bir ekonomik sistemin ortaya çıkardığı

Ekonomik bir rahatsızlık var!

Bunun doğru teşhis edilmesi için

Bu sistemin kurucularının ve

Topluma tasarruf adına öneride bulunanların

Tasarrufa ilk olarak kendilerinin başlaması gerekmez mi?