Neden dünyanın her yerinde Müslümanlar mutsuz?

Mesela;

Müslüman Filistin’in masum halkı

Dünyanın gözleri önünde yıllardır

Kanlı politikalarla katlediliyor!

Ve buna seyirci kalınıyor!

Adeta susulmuşçasına!

Bir deve kuşu misali bu

Kafalar toprağa gömülmüş

Bir kurtarıcının çıkıp ta

Gelinmesi bekleniyor!

Bunun nedeni;

Müslümanların gerçekten birleşememesi mi?

Yoksa, saçma sapan ortaya çıkan

Sapkın cemaatlere, tarikat liderlerine göz yumması mı?

İslam Dini'nin bütünlüğünü,

Parçalara bölen ayrışmaların arasında mı kalınması?

***

Kan emici politikalar uygulayan

Batıya göre;

Müslümanlar, bir türlü ilerleyemeyen,

Geri kalmış, cinsiyet ayrımcılığı yapan,ilkel

Saldırgan, şiddet meyillisi bir zorba, terörizme eğilimli …

Şekilde tanımlanıyor

Bu tanımlar sonrası ortaya

Bir İSLAMOFOBİ düşüncesi çıkarılmış

Bu yönde hareket ediliyor

Bu tür saçma teorilerle

Müslüman karşıtlığı algısı oluşturuluyor!

***

Tüm bunların ardından birde,

Medyada cihat adıyla kılıçla kan dökme,

Kafa kesme, bombalı saldırılar gerçekleştirme…

 El Kaide, IŞID, FETÖ, … gibi terör gruplarının faaliyetleri

İşin içine eklenince de

Bunun üzerine filmler yapılıp

Medya araçlarıyla dünyaya sürülünce

Batı kendince haklı bir kılıfa bürünüyor!

-Bir kılıf giymiş üzerine İSLAMOFOBİ

***

Öyle bir algı ki;

Sanki Ortadoğu’da yaşanan vahşette

Batılı güçlerin bölgeye hiç müdahalesi olmamış gibi

Kendini ‘İslamcı’ olarak tanımlayan terör örgütlerinin

Kurulumuna zemin hazırlamamış gibi...

İslam kisvesi altında kendine ‘Müslüman Din Adamı’

Olduğunu söyleyenlerin (münafık-müşrik)

Ellerine silahı verip

Onlardan bir terörist oluşturmamış gibi..

Müslüman birliklerinden ‘Yalancı Cemaat Liderleri’

Oluşturup İslam anlayışına sapkın yorumlar ekletmemiş gibi..

Çeşitli olarak kendini ‘İslam'ın Din Adamları’ olarak tanıtan

Cemaat, tarikat kurucularıyla işbirliği yapıp,

Müslümanlığı kendi benliğinden çıkartan,

Değişik yorumlara götürülmesine neden olan

Din Fetvacı'larının arkasında batının kendisi yokmuş gibi…

Müslümanlara uyguladıkları sömürü politikaları sonrası

İslam coğrafyasında cihat anlayışının

Bir takım çeşitlerinin ortaya çıkmasında

Batının etkisi yokmuş gibi...

Ortadoğu’da ki çatışmaları alevlendiren olaylara zemin hazırlayıp

Milyonlarca halkı yerinden yurdundan edip

Avrupa’ya sığınmasına neden olan

İçinde Müslümanlarında olduğu

Mülteciler hakkında ‘mülteci krizi’ ne sebebiyeti

Batının kendisi vermiyormuş gibi…

-Bir de Müslümanlara karşı bir politika izliyor İSLAMOFOBİ!

***

Bu olayların çok uzunca bir tarihi var

Sizde biliyorsun elbette

Genel olarak ele alındığında

En derinlerine indiğinizde

Uygarlıkların, toplumların kendi propagandalarını yapmak,

Emellerine ulaşmak amacıyla,

Kendi karşıtı olan diğer uygarlığı, toplumu barbar-öteki

Şeklinde tanımlayarak alt etme girişimlerini görebilirsiniz

Ortadoğu da yaşanan yıllardır bitmek bilmeyen bu kavga

Dünyanın her yerinde Müslümanlara yönelik her türlü sömürü,yıldırma…

Benim tanımımla,

‘Benden değilsen, ölmelisin’ ‘sen kötüsün ben iyi’ politikasıyla

Kendi egemenliğini dünyaya yayma!

Kendi gibi düşünmeyenleri, kendi gibi olmayanları

Ortadan kaldırma!

Politikalarından başkası değildir

***

Sonuç olarak;

Batı karşısında İslam ötekileştiriliyor!

Ve bu düşüncelere farklı kılıflar giydirilerek

Müslüman karşıtlığı fikrinin

Dünyaya egemen olması isteniyor!

Sizler nasıl düşünürsünüz bilemem;

Ama bana göre;

Gerçek Müslümanların;

İslam hakkındaki

Her türlü bilgilerini 

Dosdoğru bir yoldan saf tutup

Aktarmaları gerekir

Saçma sapan, 

Sapkın cemaat, tarikat gibi maddi çıkar peşinde koşarak

İnsanları inanç sömürüsüne maruz bırakan!

Kuruluşlara göz yummamaları gerekliliğinin anlatılması gerekir

Bunlara seslerini çıkarmaları, susmamaları gerektiği,

Gerçek Müslüman din adamlarının

Gerçek İslam’ın

‘Ey Akıl sahipleri!’

‘Hiç Aklınızı kullanmaz mısınız?’

Düşüncesiyle hareket ettiğinin aktarılması gerekir

İnsanlara İslam’ı öğretirken

Kula kulluğu, paraya kulluğu,…

Anlayışını reddettiğini de belirtmek gerekir

Sadece ‘Yaratıcısına Olan Doğru Kulluğu’ aktararak

Doğru Müslümanlığın her haliyle açıkça anlatılması gerekir

-Ki bozgunculuk çıkarıp, insanları yerinden yurdundan eden,

İnsanları fitne ve fesada düşüren, kötülüğü emredenlerin de

Anlatılması, öğretilmesi gerekir!